Punkt zwrotny

Added: 04.03.2021 / Section:
baner

„Punkt zwrotny” to projekt unijny, który pomoże osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym  i nieaktywnym zawodowo w odnalezieniu się na rynku pracy. Kto może być beneficjentem projektu i na co może liczyć?

Projekt „Punkt zwrotny” przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i osób niepełnosprawnych. Mogą wziąć w nim udział osoby zamieszkałe na terenie Gliwic lub w Gminie Toszek.

Osoby, które wezmą udział w projekcie będą mogły skorzystać bezpłatnej pomocy, m.in. szkoleń zawodowych, staży u pracodawców, doradztwa zawodowego, wsparcia pośrednika i trenera pracy oraz pomocy doradców prawnych i psychoterapeuty. Dla uczestników przewidziano też treningi rozwijające zainteresowania zawodowe i kompetencje społeczne, kurs języka angielskiego, szkolenie komputerowe oraz warsztaty przedsiębiorczość i poruszania się po rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymają też stypendia szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. By móc uczestniczyć w projekcie osoby które mają pod opieką dzieci do 7 roku życia oraz mamy opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi na czas zajęć otrzymają wsparcie opiekunek.

Do udziału w projekcie zaprasza MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek z Gliwic. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej https://www.mdscentrum.pl, pod numerem telefonu: 501-944-977 lub pisząc na adres e-mail: punktzwrotny@mdscentrum.pl. (mf)

 

plakat

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking