Absolwent, Praca, Stabilizacja

Added: 02.03.2021 / Section:
baner

„Absolwent, Praca, Stabilizacja”. To nowy projekt dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych, który pomoże im w poruszaniu się na rynku pracy i znalezieniu zatrudnienia.

Projekt realizuje Centrum Rozwoju Lokalnego i Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Przeznaczony jest dla studentów i absolwentów szkół wyższych zamieszkujących województwo śląskie, opolskie i małopolskie, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a na dzień przystąpienia do projektu pozostają bezrobotni i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” to kompleksowe wsparcie dla niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. Wsparcie obejmie opracowanie indywidualnego planu działania z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, doradztwo psychologiczne i zawodowe, wsparcie trenera zatrudnienia, wsparcie w poszukiwaniu i doborze ofert pracy, kursów zawodowych i staży zawodowych – mówi Weronika Kołodziej z Centrum Rozwoju Lokalnego.

Organizator zapewnia też udział w szkoleniu zawodowym podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje zawodowe, trzymiesięczne płatne staże zawodowe i dodatek motywacyjny opłacany do 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie https://crl.org.pcrl.org.pl i www.stowarzyszenie-klucz.pl/ lub dzwoniąc pod numer telefonu: 32/494-13-19 i pisząc na adres email: e-mail: m.kukulka@crl.org.pl. (mf)

baner2

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking