Innowacyjna edukacja. Nie ma jak dobry projekt!

Added: 26.02.2021 / Section:
pracownia Zespołu Szkół Samochodowych W Zespole Szkół Samochodowych realizowano projekt, w ramach którego m.in. zakupiono wyposażenie pracowni specjalistycznych (fot. arch. ZSS)

Dzięki funduszom projektowym i konkursowym nauka może być inspirująca i pasjonująca – zwłaszcza w okresie pandemii. W minionym roku zrodziło się z tego wiele wartościowych inicjatyw, wzbogając ofertę edukacyjną w gliwickich placówkach oświatowych.

Umiejętności matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, lingwistyczne... Młodym ludziom przydaje się również pomoc w budzeniu w nich innowacyjności, przedsiębiorczości czy chęci do pracy zespołowej. Gliwice dysponują coraz lepszą infrastrukturą oraz wyposażeniem szkół i placówek, a wykorzystanie tego faktu – w połączeniu z kreatywnością nauczycieli  podczas lekcji – stwarza ogromne możliwości rozwoju uczniów.

– Jakość edukacji to temat trudny i nierzadko kontrowersyjny, bez prostych diagnoz, często niemożliwy do zbadania tu i teraz, bo na rezultaty uczenia się i nauczania, przychodzi nam czasem długo poczekać. Jestem jednak przekonana, że im lepsze warunki i oferta szkół, tym większa szansa na sukces – zarówno indywidualny, jak i zbiorowy – podkreśla Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za sferę nauki w mieście. – Wsparcie finansowe ze strony miasta w infrastrukturę jest ogromne. Jednak bezprecedensowa jest również skala działań, podejmowanych w celu wsparcia osób realizujących wszelkiego rodzaju projekty i inicjatywy w gliwickich placówkach. Te obydwie gałęzie wpływają na osiągnięcie zamierzonych celów – dodaje Ewa Weber.

W minionym roku, poza dużymi pracami remontowo-inwestycyjnymi, w Gliwicach zrealizowano wiele inicjatyw sfinansowanych częściowo ze środków pochodzących z programów na rzecz rozwoju edukacji i funduszy dedykowanych oświacie. Skorzystały na tym szkoły podstawowe, licea, technika i szkoły branżowe, dzieci korzystające z oferty Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Gliwicach... Szczegóły wybranych przedsięwzięć można znaleźć na stronie edukacja.gliwice.eu.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking