W Szpitalu Miejskim nr 4 ratują sprawność pacjentów onkologicznych

Added: 19.02.2021 / Section:
operacja fot. materiały SM nr 4

Kolejne bardzo skomplikowane operacje endoprotezoplastyki onkologicznej ratujące chorych, u których pojawił się przerzut do kości, przeprowadził zespół pod kierunkiem dr Andrzeja Baryluka, ordynatora ortopedii w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach.

- Chcę powiedzieć wszystkim, którzy walczą z rakiem, żeby się nie poddawali. Ja walczę kilkanaście lat i wierzę, że będzie dobrze – mówi pani Agnieszka, pacjentka Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Jest pierwszą pacjentką, która przeszła właśnie w tej placówce skomplikowaną operację endoprotezoplastyki onkologicznej polegającą na na wycięciu zmienionego chorobowo obszaru i wszczepieniu specjalnego elementu sztucznego przejmującego funkcję uszkodzonej struktury. - Dzięki temu eliminujemy przerzut do kości, który pojawił się u pani Agnieszki i robimy wszystko, co tylko możliwe, aby mogła odzyskać sprawność – tłumaczy dr Andrzej Baryluk, ordynator ortopedii w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach.

Liczba chorych onkologicznie, u których dochodzi do przerzutów w obrębie kości, niestety, wzrasta. Wiąże się to z bardzo poważnymi powikłaniami takimi jak przewlekły ból i złamania patologiczne. - U pani Agnieszki pojawiła się taka sytuacja, której chcieliśmy zaradzić przywracając jednocześnie sprawność i możliwość lepszego poruszania się – mówi dr Andrzej Baryluk.

W czasie operacji gliwickich ortopedów wspierał prof. Daniel Kotrych z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który zwrócił uwagę na ogromne znaczenie podobnych zabiegów dla ratowania sprawności pacjentów onkologicznych. - Celem leczenia jest usunięcie guza przerzutowego z kości udowej, co pozwala na lepszą kontrolę leczenia onkologicznego i zwiększa szanse na dłuższe życie. Kolejnym celem staje się przywrócenie funkcji operowanej kończyny poprzez rekonstrukcję ubytku kości powstałego po usunięciu nowotworu. Najnowocześniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie endoprotez onkologicznych. Pacjentka będzie pionizowana już następnego dnia po operacji, a po prawidłowym wygojeniu się rany pooperacyjnej będzie mogła bez przeszkód kontynuować leczenie onkologiczne. Liczymy zatem na powrót do aktywności ruchowej – dodał wybitny specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Większość chorób nowotworowych może powodować przerzuty do układu kostnego. Pojawienie się przerzutów do kości znacznie pogarsza jakość życia oraz rokowanie w zakresie  przeżycia chorych. Bardzo często prowadzi do złamań patologicznych, które dodatkowo komplikują proces leczenia. Złamanie patologiczne powoduje nie tylko dysfunkcję narządu ruchu, ale przyspiesza rozwój choroby nowotworowej i skraca życie pacjenta.

(materiał Szpitala Miejskiego nr 4)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking