Wsparcie osób niepełnosprawnych

Added: 18.02.2021 / Section:
banner Fot. Pixabay

34,5 tys. zł dotacji z budżetu miasta otrzymały w tym roku gliwickie organizacje pozarządowe na działalność wspierającą osoby niepełnosprawne. Środki przeznaczono na projekty wykorzystujące nowe technologie w rehabilitacji, warsztaty i pomoc psychologiczną dla dzieci z cukrzycą typu I oraz pomoc i rehabilitację osób niewidomych.

17 tys. zł otrzymało stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach na projekt Pełnosprawni Technicznie”. W ramach projektu podnoszone będą kompetencje osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii rehabilitacji i rekreacji. Uczestnicy warsztatów technicznych poznają budowę, obsługę i możliwości gogli i wyświetlaczy wirtualnej rzeczywistości VR i AR, drukarki 3D oraz wirtualnych asystentów i systemy inteligentnego sterowania domem. Zaplanowano również targi sprawności, podczas których uczestnicy warsztatów zaprezentują makietę przedstawiającą przykładowe zastosowanie poszczególnych technologii omawianych podczas zajęć. W targach wezmą udział również organizacje i lokalne grupy wspierające osoby niepełnosprawne i zajmujące się nowoczesnymi technologiami.

12 tys. zł. otrzymał Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Gliwicach na projekt „Moja aktywność - Moje życie - Niewidomy w społeczeństwie”. Środki zostaną przeznaczone na działania na rzecz niepełnosprawnych osób niewidomych: rehabilitację podstawową i społeczną, które pomogą im w uzyskaniu samodzielności. W planach jest również m.in. organizacja  imprez tematycznych integrujących osoby sprawne i niepełnosprawne, kursów samoobsługi, konkursów 10-boju tyflologicznego, wyjazdów na aktywną rehabilitację ruchową, zajęć z orientacji przestrzennej w terenie, nauki poruszania się z białą laską, konkursu Książki Mówionej oraz wyjść do teatru i kina z audiodeskrypcją.

5,5 tys. zł otrzymało Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą na  projekt „Słodkie pogotowie - pomoc dzieciom i młodzieży z cukrzycą w placówkach oświatowych, sportowych, kulturalnych”. W ramach zadania uruchomiono punkt konsultacyjny „Słodkie pogotowie”, w którym będzie udzielana pomoc merytoryczna, prawna i psychologiczna dzieciom niepełnosprawnym z cukrzycą typ I oraz ich rodzicom, nauczycielom i trenerom sportowym. Z porad punktu konsultacyjnego będą mogli korzystać również mieszkańcy Gliwic z problemami zdrowotnymi związanymi z cukrzycą typu II i innymi chorobami metabolicznymi. W ramach projektu przewidziany jest również cykl szkoleń dla nauczycieli i trenerów.

 – Mamy nadzieję, że dotacje wpłyną na poprawę jakości życia i zwiększą potencjał osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, by miały one jak najlepsze warunki umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie, czerpanie radości z życia i integrację z osobami w pełni sprawnymi – mówi Klaudia Bera zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. (mf)

Więcej informacji na temat działalności poszczególnych organizacji można znaleźć na stronach internetowych:

https://mojacukrzyca.pl/slodkie-pogotowie/

https://slaski.pzn.org.pl/p,77,kolo-pzn-w-gliwicach

http://cis-gliwice.pl/

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking