Inwestycje i modernizacje w gliwickiej oświacie w 2020 roku

Added: 15.02.2021 / Section:
dzieci na boisku Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach mogą od zeszłego roku korzystać z nowoczesnego kompleksu boisk szkolnych oraz nowego zaplecza sportowego. Całkowity koszt modernizacji boisk to ponad 3 mln zł, koszt remontu zaplecza ponad 600 tys. zł.

Wydatki na oświatę już od wielu lat stanowią w naszym mieście znaczną część rocznego budżetu. Pod tym względem rok 2020 nie był inny - na same tylko inwestycje i modernizacje placówek oświatowych przeznaczono ponad 47 mln zł i ponad 3,7 mln zł na programy i projekty współfinansowane ze środków UE i budżetu państwa.

- Wśród zakończonych inwestycji są takie, na których zakończenie nie mogliśmy się już doczekać, jak np. modernizacja boisk w Sośnicy i Szobiszowicach czy  Młodzieżowego Domu Kultury w Bojkowie. Są również inwestycje, które zdecydowanie najbardziej ucieszą najmłodszych mieszkańców – to remonty i modernizacje przedszkoli i szkół podstawowych. Może nie są one aż tak spektakularne, ale bardzo ważne, bo sprawiają, że nauka w szkolnych murach stanie się bardziej interesująca - podkreśla Ewa Weber,  zastępca prezydenta miasta Gliwice odpowiedzialna m.in. za oświatę. - Przełamujemy stereotyp „nauczyciel – książka – uczeń”- dzięki nowoczesnym pomocom naukowym umożliwiamy pedagogom prowadzenie zajęć w sposób bardziej ciekawy, niż dotychczas. Dzięki miejskim inwestycjom placówki zyskują również profesjonalne przestrzenie do nauki zawodu w przypadku szkół branżowych oraz przedmiotów takich jak chemia, fizyka, biologia czy geografia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Niewiadomą tylko to, kiedy młodzi gliwiczanie będą mogli w pełni korzystać z nowych i odnowionych obiektów – dodaje Ewa Weber.

Szczegółowe podsumowanie inwestycji oświatowych w 2020 r. publikujemy w serwisie Edukacja.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking