Jak przycinać drzewa

Added: 11.02.2021 / Section:
Człowiek na drzewie Fot. Pixabay

Drzewa wymagają systematycznego przycinania. Odpowiednia pielęgnacja zapewnia prawidłowy rozrost korzeni, zapobiega rozrastaniu się gałęzi w niewłaściwym kierunku, pozwala zachować odpowiednią wysokość drzewa, wreszcie podnosi odporność i wytrzymałość np. na rozłamanie i przyśpiesza wzrost młodych pędów, co powoduje zagęszczanie korony. Jednak przycinki należy wykonywać w odpowiedni sposób, by nie zaszkodzić roślinie.

Należy pamiętać, że nadmierne usuwanie gałęzi prowadzi do osłabienia, a nawet obumarcia drzewa. Pielęgnacyjne przycinki powinny dotyczyć głównie cienkich gałęzi i nie powinny przekraczać 15% korony. Taki zabieg będzie miał nieznaczny wpływ na stan drzewa. Zgodnie z art. 150 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Postępowania Cywilnego, właściciel gruntu może obciąć i zachować gałęzie pochodzące z sąsiedniego gruntu, po uprzednim wyznaczeniu sąsiadowi odpowiedniego terminu do ich usunięcia.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, usunięcie powyżej 30% korony drzewa powoduje istotny spadek jego kondycji. Dlatego, by ograniczyć tzw. ogławianie drzew wprowadzono przepis art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z nim możliwe jest usunięcie gałęzi o wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że przycinki mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu przywrócenia statyki drzewa. Za zniszczenie, uszkodzenie lub usunięcie bez zezwolenia drzew lub krzewów ustawa przewiduje nałożenie administracyjnej kary pieniężnej.

Termin przycinania drzew uzależniony jest od jego wieku i gatunku. Ale to nie wszystko – ważne też, by przed przystąpieniem do zabiegów w obrębie korony drzewa wykluczyć obecność ptasich gniazd. Ponieważ, zwłaszcza w przypadku drzew z gęstą koroną, zauważenie gniazda może być trudne, na wszelki wypadek przycinki powinno się przeprowadzać poza okresem lęgowym (od 1 marca do 15 października).

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku usuwania drzew. Chęć wycinki powinna zostać zgłoszona odpowiednim organom. Dokładne informacje dotyczące zasad zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w karcie usług: https://bip.gliwice.eu/zgloszenie-usuniecia-drzew. Pozostałe podmioty tego typu informacje znajdą na: https:// bip.gliwice.eu/usuniecie-drzew-i-krzewow. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking