Szczepienia dla opiekunów najmłodszych dzieci

Added: 08.02.2021 / Section:
męzczyzna w maseczce fot. Freepik

Od 8 lutego ruszają zgłoszenia na szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej. Ci spośród nich, którzy będą chcieli się zaszczepić – podobnie jak nauczyciele – muszą to zgłosić do dyrektora placówki, w której pracują.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa udostępniło specjalny formularz rejestracyjny, za pośrednictwem którego dyrektorzy zgłoszą na szczepienia chętnych pracowników. W formularzu trzeba będzie wskazać podstawowe dane podmiotu, nazwisko dyrektora placówki oraz pracowników zgłaszających się na szczepienia, a także powiat, w którym działa dana placówka.

System automatycznie przypisze daną placówkę do odpowiedniego szpitala węzłowego, gdzie odbędzie się szczepienie. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, pracownik otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie.

Formularz trzeba wypełnić też do środy 10 lutego, a szczepienia rozpoczną się w piątek 12 lutego.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking