Pomoc dla przedsiębiorców

Added: 05.02.2021 / Section:
bar Fot. Pixabay

Kolejny projekt realnej pomocy dla przedsiębiorców przedstawi Radzie Miasta  prezydent Gliwic. Jeśli gliwiccy radni przyjmą proponowaną uchwałę, przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Najbliższa sesja  Rady Miasta Gliwice zaplanowana jest na 18 lutego.

Trwająca pandemia oraz związane z nią obostrzenia wpłynęły na trudną sytuacją finansową przedsiębiorców, w tym także prowadzących lokale gastronomiczne. Prezydent Gliwic, starając się pomóc w zakresie jaki daje prawo, przygotowuje projekt uchwały znoszącej opłatę pierwszej raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tych lokalach.

Możliwość taką dała samorządom nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W Gliwicach jest 166 punktów gastronomicznych, które mogłyby skorzystać z tego rozwiązania.

Jeśli uchwała zostanie podjęta, przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne na terenie Gliwic zostaną zwolnieni z raty obejmującej okres od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Oznacza to, że środki za przedmiotowe zezwolenia, które wpłacili na konto Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaną im zwrócone. Z oświadczeń dotyczących sprzedaży alkoholu w 2020 roku złożonych przez przedsiębiorców wynika, że będzie to kwota 175 800 zł.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking