Transport do punktów szczepień

Added: 05.11.2021 / Section:
strzykawka fot. Freepik

Zgodnie z decyzją wojewody śląskiego Miasto Gliwice organizuje transport do punktów szczepień dla seniorów 70+ oraz osób z niepełnosprawnościami.

Z transportu do punktu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy Gliwic, którzy:

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N albo, odpowiednio, I grupę z wymienionymi schorzeniami;
  • osoby powyżej 70. roku życia – mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu.

W celu skorzystania z dowozu na szczepienie należy skontaktować się z punktem zgłoszeń obsługiwanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w godzinach pracy Ośrodka, pod numerem telefonu: 32 335 96 38.

Dowóz będzie odbywał się raz w tygodniu do punktu szczepień przy ul. Akademickiej 29 – lodowisko.

Aktualne informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień i harmonogram rejestracji można znaleźć na stronie: gov.pl/szczepimysie.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking