Taki był rok cz.2. Komfort życia w Gliwicach

Added: 07.01.2021 / Section:
baner - Kontynuacja i rozwój pomimo pandemii

Co w 2020 r. udało się w Gliwicach zrealizować? Jakie inwestycje zostały zakończone?

GLIWICE SĄ NAJTAŃSZE

Gliwice mają najniższe ceny usług komunalnych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,najniższe wśród miast pomiędzy 100–200 tys. mieszkańców w województwie śląskim i szóste najniższe wśród miast tej wielkości w Polsce – wynika z analizy firmy Curulis – Doradztwo Samorządowe. Pod uwagę wzięto roczne koszty, jakie ponosi przeciętna polska rodzina (model 2+2) w pięciu obszarach: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, podatek od nieruchomości, komunikacja publiczna, strefy płatnego parkowania.

NOWY SZPITAL MIEJSKI

Choć czasy są trudne, to właśnie teraz zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców może okazać się najlepszą inwestycją na przyszłość. Prace projektowe zmierzające do budowy na działce przy ul. Kujawskiej są mocno zaawansowane. Wiemy, jak będzie wyglądał nowy szpital miejski. Projektowanie przebiega etapowo i ma zostać sfinalizowane w pierwszym półroczu 2021 roku.

WSPIERAMY SŁUŻBĘ ZDROWIA

Ponad 33 mln zł z miejskiego budżetu wsparło Szpital Miejski nr 4 w walce z pandemią (więcej na ten temat TUTAJ). Dodatkowo, miasto zrezygnowało ze sprzedaży budynku byłego domu dziecka przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach i dostosowało go w rekordowym tempie do potrzeb przeniesionych tam ze SM nr 4 przychodni POZ, poradni specjalistycznych i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Koszt adaptacji wyniósł ponad 400 tys. zł. Kolejne 2,4 mln zł przeznaczono w 2020 r. na wsparcie innych placówek medycznych działających w Gliwicach. Dzięki temu m.in. Szpital Wielospecjalistyczny wyremontował pomieszczenia na oddziałach Ginekologii,  Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Fizjologii, Patologii i Intensywnej Opieki Noworodka; zakończył się remont budynków przy ul. Głównej na potrzeby Katolickiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży „Dom Nadziei” oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków; przyspieszyła rozbudowa Hospicjum Miłosierdzia Bożego.

INWESTUJEMY W EDUKACJĘ

W 2020 zakończyła się modernizacja budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, przy ul. Kozielskiej, oddano do użytku 4 zmodernizowane kompleksy boisk przyszkolnych (przy Zespole Szkół gólnokształcących nr 4 w Szobiszowicach, ZSO nr 14 w Sośnicy, ZSO nr 2 w Łabędach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w dzielnicy Obrońców Pokoju), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Gierymskiego, wyremontowano również Scenę Bojków Młodzieżowego Domu Kultury oraz Dom Aktywnej Młodzieży GCOP. Zwiększono  liczbę klas dwujęzycznych do 45, nieprzerwanie dofinansowane były zajęcia pozalekcyjne. Na ukończeniu jest budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym. Coraz bliżej do przeprowadzki Państwowej Szkoły  Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego na ul. Ziemowita – wyłoniono wykonawcę modernizacji budynku, trwają końcowe prace komisji przetargowej mającej na celu wyłonienie Inżyniera kontraktu.

DOTUJEMY PRYWATNE ŻŁOBKI

Przy wsparciu miasta opłaty w prywatnych żłobkach są mniejsze nawet o 500 zł miesięcznie, co sprawia, że są one w zasięgu sporej grupy rodziców. Rosnący popyt na taką formę opieki wpływa na szybki rozwój tych placówek w Gliwicach. W 2020 r. dofinansowaniem objętych było łącznie 600 miejsc w 13 żłobkach niepublicznych. Co ważne, dotacja utrzymana była nawet wtedy, gdy na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wszystkie żłobki były zamknięte.

WIĘCEJ MIESZKAŃ DLA GLIWICZAN

Trwa realizacja gliwickiego programu mieszkaniowego. W kwietniu klucze odebrali pierwsi najemcy lokali na osiedlu CENTR UM 50+ przy ul. Warszawskiej (powstało tam 97 mieszkań), a w grudniu – 48 lokali w dwóch pierwszych budynkach wybudowanych w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, św. Jacka i Górnej. Na remonty i modernizacje mieszkań wchodzących w skład zasobu komunalnego wydatkowanych jest blisko 40 mln zł rocznie. Pieniądze nie pochodzą wyłącznie z miejskiej kasy. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z sukcesem pozyskuje je również z programów unijnych i wojewódzkich, funduszy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

BUDUJEMY CENTRUM PRZESIADKOWE

Trwa budowa Centrum Przesiadkowego. CP powstaje po północnej stronie dworca PKP, z którym zostanie połączone tunelem. W ramach przedsięwzięcia przewidziano również przebudowę istniejącego tunelu łączącego dworzec PKP z ul. Tarnogórską, budowę dróg wewnętrznych wraz ze stanowiskami peronowymi dla autobusów i zadaszenie terenu peronowego. Koszt prac realizowanych przez konsorcjum firm Mostostal Zabrze i PRUiM wynosi ponad 180 mln zł, zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2022 r. Duże zmiany obejmą również południową stronę dworca PKP. Nowe oblicze zyska plac przed dworcem oraz plac Piastów. Zostaną one kompleksowo przebudowane i zyskają nowe atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną również ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego od wiaduktu nad torami do ul. Jagiellońskiej, Okopowa oraz część Piwnej, Jagiellońskiej i Zwycięstwa. Prace wykona Eurovia Polska S.A. Powinny się zakończyć pod koniec 2022 r. Inwestycja będzie kosztować ponad 41 mln zł.

MIASTO W EKOŚWIETLE

W całym mieście lampy wymieniane są na ekologiczne i energooszczędne W 2020 r. zainstalowano 178 opraw z diodami LED. Do końca lutego 2021 r. lampy zostaną wymienione na energooszczędne LED-owe na ul. Rybnickiej, na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Bardowskiego. Do końca 2022 r. zostanie zamontowanych na gliwickich ulicach niemal 2 tys. kolejnych,  energooszczędnych LED-owych opraw.

MNIEJ AUT NA STARÓWCE

Więcej zieleni, ograniczenie ruchu samochodowego, ujednolicona architektura ogródków gastronomicznych oraz ich znacznie zwiększona liczba, a do tego stopniowe zmiany w strefie płatnego parkowania – od lipca 2020 r. gliwicka starówka jest przyjaźniejsza dla pieszych.

CZYSTSZE POWIETRZE

W roku obrotowym 2020/2021 PEC-Gliwice podłączy do ciepłociągu w sumie 1669 lokali w 93 budynkach, z których 22 to budynki gminne. Do 121 mieszkań, które dotychczas korzystały jedynie z ciepła miejskiego dla celów ogrzewania, trafi również ciepło systemowe do podgrzania wody użytkowej. Na te działania spółka przeznaczy ok. 11 mln zł (w tym 8 mln otrzymanych z budżetu miejskiego). Kolejny tysiąc trujących „kopciuchów” zniknął w 2020 r. z gminnych lokali – stare piece zostały zastąpione ekologicznymi źródłami ciepła. Na kompleksowe termomodernizacje i zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne w budynkach należących do zasobu komunalnego ZGM wydał w 2020 roku blisko 40 mln zł. Od 1 stycznia 2021 r. wzrosły dotacje do zmiany systemów grzewczych węglowych na inne ekologiczne z 4 do 6 tys. zł, a do montażu pomp ciepła – do 10 tys. zł. W trosce o jakość powietrza wykluczona została możliwość dofinansowania kosztów kotłów na paliwa węglowe, których odbiór nastąpił po 1 stycznia 2021 r. Wnioski o dotacje mogą składać również spółdzielnie mieszkaniowe. PKM GLIWICE zamówił 10 elektrycznych autobusów marki Volvo. Wyjadą na gliwickie ulice w 2022 r. Będą kursować jako A4 między zajezdnią PKM a Teatrem Miejskim oraz na linii nr 676.

ENERGIA ZE SŁOŃCA

Instalacja fotowoltaiczna powstała na dachach dwóch budynków Urzędu Miejskiego – przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A – zamontowano w sumie 260 paneli fotowoltaicznych. Pozyskana z nich energia pokryje część zapotrzebowania tych budynków na prąd.

OCHRONA PRZED POWODZIĄ

W 2020 r. kontynuowano działania i inwestycje w ramach tzw. systemu odwodnienia. Remonty i bieżące utrzymanie w dobrym stanie  kanalizacji deszczowej, potoków komunalnych, rowów oraz inwestycje w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowej to ważne elementy zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gliwic. Zbudowano zbiornik przy ul. Biegusa, zakończono realizację projektu zbiornika  retencyjnego na potoku Cienka oraz dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji są inwestycje zabudowy  urządzeń podczyszczających oraz odwodnienie obszaru dzielnicy Brzezinka Południe. Trwa projektowanie zbiorników na potoku  Ostropka, z zagospodarowaniem rekreacyjnym, oraz polderu na Kłodnicy. Została przygotowana budowa zbiornika na potoku  Wójtowianka, który również zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne, planowana jest budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej na terenie miasta.


Czytaj także:

strona 1 Komfort życia w Gliwicach
strona 2 Komfort życia w Gliwicach
strona 1 Komfort życia w Gliwicach
strona 2 Komfort życia w Gliwicach

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking