Mikrobus dla pensjonariuszy

Added: 04.01.2021 / Section:
nowy bus Fot. materiały OPS w Gliwicach

Dzięki wsparciu Miasta do Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Senior +, trafił 9-osobowy mikrobus. Będzie pomagał pensjonariuszom w codziennym przemieszczaniu się.

Nowy samochód  pozwoli na sprawny, bezpieczny i  komfortowy przewóz pensjonariuszy do placówek. Ponadto poprawi organizację pracy, wydłuży czas pobytu w placówkach, korzystnie wpłynie na działania  terapeutyczne i umożliwi realizację wyjazdów kulturalno-integracyjnych – mówi Brygida Jankowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, w którego strukturach działa Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Senior +.

Pojazd został kupiony dzięki Miastu Gliwice, które przeznaczyło na ten cel 80 595 zł. Pozostałą część w wysokości 68 695 zł. pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami  III”. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking