Konferencja naukowa „Rok 1920 na Górnym Śląsku”

Added: 09.12.2020 / Section:
Przemarsz wojsk francuskich ulicami Opola 1920 r. Zbiory Narodowej Biblioteki Francuskiej

Rok 1920 rozpoczął się istotnymi dla Górnego Śląska wydarzeniami. 10 stycznia został ratyfikowany i wszedł w życie traktat wersalski. Jego artykuł 88 stanowił o przeprowadzeniu plebiscytu, w którym mieszkańcy mieli wypowiedzieć się, czy chcą przyłączenia regionu do Polski, czy pozostania w Niemczech. Ruszyły przygotowania… Toczące się wówczas procesy często miały dramatyczny przebieg. To czas politycznego wrzenia, gospodarczego i ekonomicznego kryzysu, niepokojów społecznych i powszechnego terroru oraz bandytyzmu, których geneza sięga roku 1918, a nawet wcześniejszych lat. Absorbowały one zarówno polską jak i niemiecką, ale też i światową opinię publiczną. Znajdowały się wtedy w centrum jej uwagi. W setną rocznicę tamtych wydarzeń Muzeum w Gliwicach oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach organizują konferencję naukową pod tytułem „Rok 1920 na Górnym Śląsku”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo prelegentów, jak i odbiorców, wystąpienia uczestników zostaną upublicznione w sieci internetowej w trzech blokach w dniach 9-11 grudnia b.r. o godz. 18.00. Konferencja dostępna będzie na kanale YouTube Muzeum w Gliwicach oraz stronie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Przejdź do muzealnego kanału na YouTube TUTAJ

W 1920 roku niemiecka administracja państwowa oraz siły wojskowe zostały wycofane z wytyczonego w traktacie wersalskim obszaru plebiscytowego. Władzę zwierzchnią objęła rezydująca w Opolu Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska. Jej zbrojnym ramieniem był kontyngent wojskowy złożony z oddziałów francuskich, włoskich a później także brytyjskich. Utworzone zostały polski i niemiecki komisariaty plebiscytowe, zaczęła działać machina propagandowa zabiegająca o głosy Górnoślązaków. Dodatkowo sytuację komplikowały czechosłowackie roszczenia wobec części Ziemi Raciborskiej (Ziemi Hulczyńskiej). (materiały organizatora)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking