Śląskie 2030 = Zielone Śląskie

Added: 21.12.2020 / Section: / pdf
park chrobrego z lotu ptaka fot. R.Neumann/UM Gliwice

W związku z rozpowszechnianiem przez nas na przełomie czerwca i lipca informacji o prowadzonych przez Urząd Marszałkowski konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, pragniemy powiadomić, iż Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030"-Zielone Śląskie.

Strategia zakłada ambitne cele strategiczne i operacyjne, które mają posłużyć do osiągnięcia wizji województwa śląskiego w 2030 roku w brzmieniu: „Województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku”.

Aby możliwe było osiągnięcie tak określonej wizji, to działania skoncentrowano na czterech celach strategicznych, a mianowicie:

  • Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji gospodarczej
  • Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca
  • Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni
  • Województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym

Zachęcamy do zapoznania się z  tym strategicznym  dla naszego regionu dokumentem, który wytycza najważniejsze kierunki, w które powinny wpisywać się strategie lokalne i stanowi podstawę dla naszego programu operacyjnego oraz wskazuje priorytety przy dzieleniu środkami unijnymi.

Dokument jest dostępny na stronie www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie rcas.slaskie.pl.

Przy okazji chcemy poinformować o rozpoczęciu prac na rzecz nowej strategii Miasta, Gliwice 2040, opracowanie której planujemy przeprowadzić przy szerokiej partycypacji społecznej. Jest to idealny moment na rozpoczęcie prac, gdyż uchwalenie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030"-Zielone Śląskie zapewnieni integralność założeń strategicznych na poziomie regionalnym i  lokalnym. O wszelkich działaniach związanych z opracowaniem i możliwością włączenia się w prace przy Strategii Gliwice 2040 będziemy Państwa na bieżąco informowali. (brm)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking