Na rubieżach dawnej Polski

Added: 04.03.2021 / Section:
widok z wiezy lwowskiego ratusza na miasto fot. J. Mehlich

Kresy, dawne wschodnie pogranicze Rzeczypospolitej, źródło historycznej pamięci, a czasem – mitologii. Przeszło sto lat po odznaczeniu Lwowa Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami laureatów XI Przeglądu Twórczości Kresowej.

22 listopada 1920 roku Lwów był pierwszym (i jedynym!) polskim miastem, odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Na rynku stolicy Galicji dekoracji dokonał naczelnik państwa – marszałek Józef Piłsudski. Dlaczego najwyższe polskie odznaczenie wojskowe przypadło właśnie temu miastu? Historycy wskazują na wyjątkową odwagę mieszkańców, którzy w listopadzie 1918 roku włączyli się w walki o zachowanie polskości Lwowa oraz stanowczy opór wobec natarcia Armii Czerwonej w 1920 roku. Bohaterskie miasto do dziś nosi łacińską dewizę „Semper fidelis” (czyli „Zawsze wierny”).

Wydarzenia z 1920 roku były inspiracją dla uczestników tegorocznego Przeglądu Twórczości Kresowej. Wzięli w nim udział uczniowie klas I–III i IV–VI szkół podstawowych oraz grupy dziecięco-młodzieżowe instytucji edukacyjno-wychowawczych. Uczniowie przygotowali utwory muzyczne (piosenki), wiersze, skecze, scenki rodzajowe. Nagrane prezentacje oceniają organizatorzy konkursu ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach. Rozstrzygnięcie XI Przeglądu Twórczości Kresowej zaplanowano na czwartek 18 marca w aplikacji Google Classroom. Najciekawsze występy zostaną opublikowane na stronie internetowej SP nr 8: sp8gliwice.pl.

Przegląd jest objęty patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking