Dr inż. Jakub Nalepa z Nagrodą Naukową POLITYKI

Added: 21.10.2020 / Section: / pdf
Jakub Nalepa fot. L. Zych/POLITYKA

Dr inż. Jakub Nalepa z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach znalazł się w gronie pięciu laureatów jubileuszowej, dwudziestej edycji Nagród Naukowych POLITYKI! Nagroda została mu przyznana w kategorii „Nauki techniczne”. Wielkie gratulacje!

Dr inż. Jakub Nalepa (rocznik 1987) zajmuje się wyzwaniami związanymi ze sztuczną inteligencją, zarówno fundamentalnymi, jak i praktycznymi. Koncentruje się na uczeniu maszynowym oraz algorytmach inspirowanych naturą – i stosuje je w analizie obrazów oraz rozwiązywaniu złożonych problemów optymalizacyjnych. Wyniki jego badań znajdują zastosowanie w medycynie, np. w analizie obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, obrazowaniu satelitarnym czy w monitorowaniu stanu środowiska naturalnego. Nalepa łączy świat nauki i przemysłu, dzięki czemu jego osiągnięcia szybko znajdują społecznie istotne zastosowania. Jest współautorem dwóch wdrożonych technologii oraz jednego patentu. Jego lista publikacji liczy ponad 100 pozycji, z których wiele powstało we współpracy międzynarodowej. Ma na swoim koncie wystąpienia na blisko 60 konferencjach naukowych w 24 krajach, w tym kilka wyróżnionych. W 2017 r. został laureatem prestiżowej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich informatyków. Chętnie przyjmuje też rolę popularyzatora nauki.
 

Przypomnijmy, że konkurs Nagrody Naukowe POLITYKI był skierowany do doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w polskich szkołach wyższych. Ocenie podlegały zależności między wiekiem a dorobkiem naukowym osoby, która zgłosiła swoją kandydaturę. Laureacji zostali wyłonieni 21 października.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking