„Skrzydła IT w administracji” dla gliwickiego GEPAR-a

Added: 20.10.2020 / Section: / pdf
GEPAR fot. UM Gliwice

Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa (GEPAR) Urzędu Miejskiego w Gliwicach została nagrodzona „Skrzydłami” w kategorii e-Usługi dla obywatela przez miesięcznik „IT w Administracji”. Kapituła konkursu doceniła fakt, iż dzięki GEPAR-owi mieszkańcy mogą w jednym miejscu sprawdzić wysokość naliczonych podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości – i uiścić  online wszystko, co potrzeba. To arcyprzydatne narzędzie w czasie pandemii COVID i kolejny wygodny kanał komunikacji z urzędem!

„Skrzydłami” są nagradzane co roku najlepsze projekty informatyczne zrealizowane przez instytucje publiczne. Z założenia trafiają do realizatorów przedsięwzięć, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania (np. ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi czy komunikację urząd – obywatel). Organizatorem konkursu jest miesięcznik „IT w Administracji”. Edycję AD 2020 objęło honorowym patronatem  Ministerstwo Cyfryzacji.

Tegoroczna nagroda w kategorii e-Usługi dla obywatela trafiła do Urzędu Miejskiego za projekt GEPAR współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Kapituła doceniła szczególnie ułatwienia, jakich w czasach pandemii koronawirusa dostarcza korzystanie z portalu GEPAR.

Za pośrednictwem Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej mieszkańcy mogą bezpiecznie i wygodnie uzyskać informacje o aktualnych danych finansowych, w tym przede wszystkim o swoich zobowiązaniach i należnościach wobec Urzędu Miejskiego w Gliwicach z tytułu podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości. Mogą je również opłacić online! Wystarczy tylko posiadać bezpłatny Profil Zaufany (do uzyskania za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub poprzez stronę pz.gov.pl) i zarejestrować konto użytkownika na stronie gepar.gliwice.eu. Dodatkową funkcjonalnością w GEPAR-ze jest zakładka KOMUNIKACJA, za pośrednictwem której można kontaktować się w sprawach merytorycznych z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami. Natomiast w sprawach technicznych związanych z portalem – z Wydziałem Informatyki gliwickiego magistratu. Uwaga! Odpowiedzi będą trafiały do skrzynki kontaktowej danego użytkownika w GEPAR.

Gliwiczanie coraz więcej urzędowych spraw mogą załatwić przez Internet. Oprócz GEPAR-a mają też do dyspozycji Internetowy sklep geodezyjny i Płatności online – platformę, dzięki której w wygodny i bezpieczny sposób można dokonywać koniecznych płatności za większość standardowych czynności urzędowych.

logo konkursu Skrzydła IT w administracji

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking