Marka Śląskie 2020 – Gliwice docenione!

Added: 19.10.2020 / Section: / pdf
Prezydent Gliwic i prezes RIPH na scenie Fot. UM Gliwice

Aż 7 gliwickich podmiotów zostało uhonorowanych w XI edycji Konkursu „Marka-Śląskie” w 2020 roku organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. Konkurs docenia ludzi, firmy i instytucje, które tworzą pozytywny wizerunek regionu, przyczyniają się do jego rozwoju i budują tożsamość regionalną Śląska, w kraju i za granicą.

Osobowością roku „Marka-Śląskie” został Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Gliwic, obecnie Senator RP, w którego imieniu nagrodę odebrał prezydent Gliwic Adam Neumann.
W kategorii „Super Marka-Śląskie” nagrodzono Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej.

Nagrody „Marka-Śląskie” przyznawane są w 14 kategoriach: Gospodarka, Nauka, Kultura, Dziedzictwo Kulturowe Regionu, Sport, Turystyka i Rekreacja, Produkt, Usługa, Zdrowie, Organizacje Pozarządowe, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Media i Osobowość Roku oraz „Super Marka-Śląskie”.

Oto pozostali gliwiccy zwycięzcy:
• Zdrowie: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice,
• Kultura: Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, wyróżnienie przyznano Stowarzyszeniu Muzycznemu Śląski Jazz Club,
• Usługa: EMT-Systems Sp. z o.o.,
• Nauka: Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica.

XXVI Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, podczas której przyznawane są nagrody w konkursie „Marka-Śląskie” odbyła się w sobotę 17 października. Zainaugurowali ją Adam Neumann, prezydent miasta Gliwice i Wiktor Pawlik, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w trosce o zdrowie uczestników, wydarzenie odbyło się w studio nagraniowym, na terenie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice i było transmitowane online. W części artystycznej wystąpili artyści Opery Śląskiej oraz Akademicki Chór Politechniki Śląskiej.
Organizatorami Konkursu „Marka-Śląskie” są Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, TVP3 Katowice, Radio Katowice oraz Dziennik Zachodni.
Przypominamy, że RIPH w Gliwicach obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Izba powstała na fali zmian politycznych i ustrojowych 19 czerwca 1990 r. jako Gliwicka Izba Przemysłowo-Handlowa kontynuując tradycję pierwszej gliwickiej izby powstałej w 1859 r. W 1995 r. walne zgromadzenie członków Izby uchwaliło zmianę nazwy z gliwickiej na regionalną oraz nowy statut umożliwiający tworzenie oddziałów terenowych. Jej zadaniem jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzenie działalności szkoleniowej, integracja i promocja członków izby oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking