Świadek szczególnej troski

Added: 02.06.2011 / Section:

Przesłuchania, rozprawy, zeznania – te pojęcia niejednego dorosłego przyprawiają o gęsią skórkę. Co zatem musi czuć dziecko, któremu przyszło stanąć przed sądem lub pojawić się na komisariacie policji? Niezależnie od tego, w jakiej występuje roli – świadka, ofiary czy oskarżonego – uczestnictwo w procedurach prawnych jest dla niego zawsze ciężkim przeżyciem.


By zmienić nieco tę sytuację, Szkoła Podstawowa nr 9 przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Jak zauważają organizatorzy projektu (Fundacja Dzieci Niczyje), przesłuchiwanie małoletniego jest szczególnie trudne, gdyż inaczej niż osoba dorosła rozumuje i komunikuje się z otoczeniem. W swoisty też dla siebie sposób postrzega i opisuje świat. To wymaga specjalistycznej wiedzy psychologicznej ze strony prowadzącego sprawę, ale również odpowiedniego przygotowania malucha.
Realizowany we współpracy z Sądem Rejonowym projekt przewiduje przybliżenie dzieciom różnorodnych zagadnień związanych z wymiarem sprawiedliwości, uczestnictwem w procesie sądowym oraz prawami i obowiązkami osób składających zeznania − informuje Beata Śmietanka, nauczycielka SP nr 9.
Godzinne pogadanki z sędziami Wydziału Rodzinnego i Wydziału ds. Nieletnich odbywają się w miejscu ich pracy. Prowadzący zajęcia organizują przykładowe rozprawy z uczniami w rolach stron i rzeczników, tłumacząc jednocześnie tok i zawiłości procesu sądowego. − Dzięki temu dzieci zdobywają wiedzę o pracy prokuratorów, obrońców, ławników oraz poznają znaczenie słów takich, jak: wokanda, powód, pozwany, adwokat, wyrok, apelacja, aplikant – mówi Beata Śmietanka. Uczniów interesują również problemy przestępczości nieletnich i odpowiedzialności za popełnione czyny. − Ten rodzaj współpracy wart jest nie tylko kontynuowania, ale i poszerzenia o działania dla szkół gimnazjalnych i podnagimnazjalnych –podkreśla Anna Pomykała, Dyrektor SP nr 9. (sza)
Informacje: Anna Pomykała, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9, tel. 032/239-13-62
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking