Twój pies, twoja kupa

Added: 02.06.2011 / Section:

O tym, że psie kupy nie znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki oraz nie topnieją wraz z zalegającym śniegiem, wie prawie każdy. Mimo to problem powraca jak bumerang, skłaniając do ciągłego przypominania, że posiadanie czworonogów to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek.


Rozrzucone po chodnikach, skwerach i parkach psie kupy stanowią problem nie tylko natury estetycznej, ale również zdrowotnej. Będąc siedliskiem wielu bakterii i pasożytów, sprzyjają rozprzestrzenianiu się m.in. gronkowców, paciorkowców, salmonelli, jaj tasiemca czy toksoplazmozy. By zapobiegać takim sytuacjom, od kilku lat w Gliwicach instalowane są specjalne pojemniki na odchody. Obecnie tych administrowanych przez miasto jest 150. Dodatkowo do stawiania tego rodzaju koszy zobowiązani są również właściciele i zarządcy budynków wielomieszkaniowych, w których trzymane są czworonogi. – Niestety, większość z nich jest omijana przez właścicieli psów lub po prostu niszczona – informują pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
Tymczasem na postawie Uchwały Rady Miejskiej z 29 marca 2007 roku dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta właściciele psów i kotów są zobligowani do bezzwłocznego usuwania z miejsc publicznych odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez ich czworonożnych podopiecznych. Gdy akurat w pobliżu nie będzie specjalnego pojemnika, mogą skorzystać z ogólnodostępnych kubłów na śmieci. Mieszkańcy, którzy zauważą zachowania sprzeczne z przyjętymi zasadami, powinny reagować i zawiadamiać o tym odpowiednie służby porządkowe.
Straż Miejska regularnie otrzymuje skargi na właścicieli psów, którzy unikają obowiązku sprzątania po swoich zwierzakach. Reakcja funkcjonariuszy polega na przeprowadzeniu częstszych kontroli w tych częściach miasta, gdzie wystąpiły zdarzenia. W ubiegłym roku doszło do ponad tysiąca interwencji. Większość skończyła się upomnieniem, jednak nie obyło się bez kilkudziesięciu mandatów, a nawet skierowania wniosków do sądu – mówi Grzegorz Alczyński, rzecznik gliwickiej Straży Miejskiej.
Przypomnijmy, że za nieprzestrzeganie przepisów prawa można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 50 do 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu koszty te mogą znacznie wzrosnąć. Należałoby zatem zastanowić się nad tym, co jest bardziej opłacalne. Chyba jednak korzystanie z worków na psie odchody może kosztować nas mniej. Dotyczy to zarówno pieniędzy, jak i wstydu – przed strażnikami miejskimi, sąsiadami i w końcu nami samymi. (sza)
Informacje: Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnch UM, tel. 32/238-54-34 lub Grzegorz Alczyński, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gliwicach, tel. 32/338-19-85
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking