Gliwice kontra COVID

Updated: 15.10.2020 / Section: / pdf
covid baner fot. Freepik

Po ubiegłotygodniowym podwojeniu liczby dziennych zakażeń koronawirusem, od soboty cały kraj funkcjonuje w żółtej strefie. W jakim stopniu nasze miasto jest przygotowane do jesiennej odsłony pandemii, na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy w obliczu zagrożenia – o tym poniżej.

Walka z pandemią koronawirusa wymaga zaangażowania wielu osób. Wie o tym najlepiej personel medyczny Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Zygmunta Starego, który zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia został wciągnięty na tzw. II poziom zabezpieczenia miejsc leczenia pacjentów covidowych, dysponując, tak jak do tej pory, 100 łóżkami dla osób zmagających się z COVID-19. Jeszcze do niedawna na oddziale przy Zygmunta Starego było niewielu pacjentów, a na intensywnej terapii nikogo. W październiku sytuacja zmieniła się diametralnie. Chorych pacjentów jest coraz więcej, a specjalistów od ich leczenia i obsługi fachowego sprzętu nie przybywa. Wręcz odwrotnie – systematycznie ubywa. „Wąskim gardłem” systemu są np. przymusowe kwarantanny lekarskich bądź pielęgniarskich rodzin, spowodowane wirusem w przedszkolu lub szkole ich dzieci.

Ponieważ zmieniły się zasady wykonywania testów na obecność koronawirusa i sanepid zaprzestał zlecania ich osobom przebywającym w izolacji, wyjazdy mobilnych wymazobusów zostały wstrzymane.

Pacjenci ze skierowaniem lekarskim na wymaz w kierunku SARS-Cov-2 mogą poddać się badaniu w punkcie pobrań drive-thru przy Szpitalu Miejskim nr 4 (tel. 516-009-222, wjazd od strony ul. Zygmunta Starego) lub przy Szpitalu VITO-MED (ul. Radiowa 2).

Gliwice nie ustają we wspieraniu Szpitala Miejskiego w walce z COVID

Na niezbędne zakupy gliwicki samorząd przeznaczył już blisko 3 mln zł. Dodatkowo miasto wsparło szpital kwotą 21,5 mln zł na bieżącą działalność. Dzięki temu do „4” systematycznie trafiają środki ochrony osobistej i aparatura medyczna. Zakupiono m.in. 9 respiratorów, defibrylator i nowe analizatory parametrów krytycznych, diatermię elektrochirurgiczną, wydajne i ciche ssaki elektryczne, nowe pompy infuzyjne, oczyszczacze powietrza, generatory ozonu, urządzenie do ogrzewania płynów, elektrokardiografy, aparaty do hemodializ i do USG oraz pozycjonery zapewniające pacjentom zakażonym koronawirusem, przebywającym na oddziale OIOM, optymalne ułożenie. Kupiony z miejskich środków nowy tomograf komputerowy jest, w przypadku podejrzenia o zarażenie pacjenta wirusem SARS-CoV-19, źródłem obrazów diagnostycznych różnicujących choroby płuc, a badanie nim to skuteczne narzędzie do monitorowania przebiegu leczenia oraz oceny skuteczności wdrożonej terapii.

Z myślą o pacjentach zakażonych koronawirusem zakupiono kolejne aparaty do hemodializ, które trafiły do nowej szpitalnej stacji dializ zlokalizowanej w budynku przy ul. Zygmunta Starego 20. Dofinansowany przez miasto zakup tych urządzeń pozwolił zwiększyć liczbę obsługiwanych stanowisk i zabezpieczyć dokończenie dializy w przypadku awarii. W nadchodzącym czasie, z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną, kupowane będą również: pompy infuzyjne dla oddziału OIOM (6 sztuk) wraz ze stacją dokującą, 3 materace przeciwodleżynowe oraz 3 komplety aparatów do terapii wysokoprzepływowej tlenem.

Na zakupy sprzętu i wyposażenia pomagającego w walce z COVID-19 Gliwice przeznaczyły także środki pozyskane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki wsparciu G-ZM gliwicka lecznica zyskała m.in. analizator immunochemiczny, sterylizator parowy wraz z wózkiem transportowo-załadowczym i wózkiem wsadowym, myjnię-dezynfektor wraz z wózkiem wsadowym 5-poziomowym, wózkiem wsadowym do mycia narzędzi chirurgicznych i wózkiem wsadowym do mycia wyposażenia endoskopów, aparat USG Mindray TE7 z dwoma głowicami oraz 2 respiratory.

Warto wiedzieć, że w nadchodzącym czasie przy obydwu siedzibach Szpitala Miejskiego powstanie miasteczko medyczne z boksami, by zimą nie przyjmować pacjentów w namiotach. Część boksów posłuży jako izby przyjęć, inne jako izolatki obserwacyjne, w których chorzy będą oczekiwać na wynik testu PCR.

Na te potrzeby Miasto Gliwice zawarło ze Szpitalem Miejskim nr 4 umowę dotacji w kwocie 215,6 tys. zł. Zmiany prawne sprawiły jednak, że lecznica nie mogła przystąpić do szybkiego zakupu i adaptacji boksów, lecz musiała ogłosić przetarg na ich nabycie. Postępowanie przetargowe jest w toku.

Miasto pomaga mieszkańcom

Od marca gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania pomocowe na rzecz osób objętych izolacją i kwarantanną, realizowane przy współpracy z Centrum Ratownictwa Gliwice, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Gliwicach Brzezince, Policją i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W bazie OPS widnieje 21 wolontariuszy gotowych nieść pomoc w codziennych sprawunkach, takich jak np. zrobienie zakupów spożywczych do kwoty 100 zł, wykup recepty, wyprowadzenie psa, wyniesienie śmieci, zrealizowanie miesięcznych opłat, odbiór paczki żywnościowej z PCK, Caritasu i innych, dostarczenie druków (wniosków, zaświadczeń) do siedziby OPS. Pracownicy socjalni OPS pracują w sposób ciągły. Są w stałym kontakcie z osobami starszymi, niesamodzielnymi i w razie konieczności udzielają im niezbędnej pomocy, przestrzegając rygorów sanitarno-epidemicznych.

Już wiosną koronawirus odcisnął mocne piętno na ogólnoświatowej gospodarce. Bardzo szybko nie tylko poszczególne kraje, ale też regiony i miasta wprowadzały rozwiązania wspierające lokalnych przedsiębiorców. W Gliwicach utworzono Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców. W związku z epidemią do Urzędu Miejskiego wpłynęło 339 wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatków (w większości w zakresie podatku od nieruchomości). Według stanu na 9 października prezydent miasta umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości 606 438,82 zł, odroczył termin zapłaty podatku w wysokości 3 305 695,57  zł oraz rozłożył na raty płatność podatku w wysokości: 896 828,00 zł. Co istotne, ta pomoc nadal jest udzielana! Na stronie bip.gliwice.eu (Zmiany w obsłudze klientów UM w Gliwicach w okresie epidemii => Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców – instrukcja) można znaleźć szczegółowe informacje dla podatników ubiegających się o ulgi w podatkach lokalnych odnośnie wymaganych w tym zakresie dokumentów (wraz z linkami do formularzy) i opis procedur rozpatrywania wniosków. Informacje te są na bieżąco aktualizowane przez Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach.

Od początku epidemii w naszym mieście działa Gliwicka Baza Wsparcia, do której zgłosiło się blisko 70 firm i wolontariuszy chcących nieść pomoc w tym trudnym okresie. Oferowana pomoc jest różnorodna – nawet drobne wsparcie jest istotne i skrupulatnie wykorzystywane przez instytucje „pierwszej linii frontu”, jak Szpital Miejski nr 4 czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak dołączyć do GBW? Wystarczy zaoferować swoją pomoc, wysyłając e-mail na adres: bazawsparcia@um.gliwice.pl, podając rodzaj wsparcia i dane kontaktowe, lub dzwoniąc pod numer tel. 32/232-04-77. Pośrednikiem między oferującymi pomoc a potrzebującymi jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Co z przedsiębiorcami prowadzącymi żłobki niepubliczne? Miasto utrzymało dotację w zakresie wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3 za okres wiosennego zamknięcia placówek, a w przypadku kolejnego zamknięcia lub ograniczenia liczby dzieci w placówkach na mocy odgórnych nakazów związanych z COVID dotacja nadal będzie utrzymana. Przyjęte rozwiązanie stanowi równoczesne wsparcie rodziców (zmniejszenie wysokości pobieranej opłaty) oraz podmiotów prowadzących żłobki (dofinansowanie do kosztów prowadzenia placówki).

W kontrze do koronawirusa – działania zapobiegawcze

W autobusach komunikacji miejskiej ponownie zwiększono „strefy buforowe” oddzielające pasażerów od kierowcy do obszaru zawierającego pierwszy rząd siedzeń. Wnętrza pojazdów są codziennie dezynfekowane, a raz w tygodniu wykonywana jest kompleksowa dezynfekcja wnętrza autobusów przy użyciu środka wirusobójczego.

Na wniosek miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZBM I TBS i ZBM II TBS wznowiono dezynfekcję części wspólnych, polegającą na dodatkowym czyszczeniu płynami dezynfekującymi powierzchni klamek, drzwi wejściowych, poręczy, paneli domofonów, przycisków wind itp.

Wszystkie miejskie instytucje użyteczności publicznej działają przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Obowiązuje tam nakaz zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz bezwzględnego zakrywania nosa i ust.

W DPS „Opoka” zarekomendowano ograniczenie wyjść mieszkańców (tylko na wizyty specjalistyczne, z zachowaniem reżimu, pod opieką personelu) i ograniczono odwiedziny – odbywają się w wydzielonej strefie, a osoby odwiedzające są zaopatrzone w środki ochronne oraz oddzielone szybą. Mieszkańcy DPS-u zostali zaszczepieni przeciw grypie.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking