Zbiornik na Wilczych Dołach. Zobacz relację ze spotkania

Updated: 02.10.2020 / Section: / pdf
uczestnicy spotkania, kadr z materiału filmowego

1 października w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego odbyło się spotkanie dotyczące projektu zbiornika retencyjnego na Wójtowiance.  Wzięli w nim udział prezydent Gliwic Adam Neumann, wiceprezydent Mariusz Śpiewok, pracownicy Wydziału Gospodarowania Wodami UM Gliwice, przedstawiciele projektanta zbiornika: Karol Ślisiński i Adam Nahalewicz, przedstawiciele osób protestujących przeciwko inwestycji: Dawid Pasieka, Adam Śmietański,Jolanta Zygmunt-Więzik, prof. Benjamin Więzik oraz radni Rady Miasta Gliwice: Leszek Curyło, Michał Jaśniok, Stanisław Kubit, Katarzyna Kuczyńska-Budka, Adam Michczyński, Janusz Szymanowski. Spotkanie prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sowa.

Spotkanie było poświęcone omówieniu zarzutów prof. Więzika ze Stowarzyszenia Hydrologów Polskich pod adresem projektu zbiornika sformułowanych w kilkustronicowej opinii niezawierającej rozstrzygających dowodów i obliczeń. Mimo próśb przedstawicieli miasta stosowne wyliczenia nie zostały dostarczone ani przed, ani w trakcie spotkania. 

Podczas blisko 2,5 godzinnej dyskusji projektanci zbiornika wykazali, że projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby zabezpieczenia powodziowego miasta. Parametry zbiornika uwzględniają docelowe zagospodarowanie wielohektarowego obszaru, z którego wody opadowe są i będą kierowane do potoku Wójtowianka. Odpowiednie współczynniki - założenia do projektowania - zostały dobrane zgodnie z rodzajem przepustowości gleb występujących w zlewni, przewidywanym spływem wód opadowych z terenów zurbanizowanych dziś istniejących i powstających zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przewidywaną intensywnością opadów, w szczególności deszczy nawalnych. Projekt bierze również pod uwagę ograniczone możliwości przepustowe znajdującego się pod śródmieściem Gliwic kanału Ostropki.

Prezydent Adam Neumann i bezpośrednio nadzorujący inwestycję wiceprezydent Mariusz Śpiewok w podsumowaniu podkreślili, że zabezpieczenia przeciwpowodziowe miasta muszą być przygotowywane perspektywicznie, z uwzględnieniem tego jak miasto będzie rozwijać się w przyszłości, biorąc pod uwagę powstającą i planowaną zabudowę zlewni. Konieczne jest również jak najlepsze zabezpieczenie miasta przed wzrastającym zagrożeniem powodowanym przez ekstremalne zjawiska pogodowe. W tym kontekście zarzut dotyczący przewymiarowania zbiornika nie dość, że obalony przez projektantów, jest całkowicie chybiony z uwagi na rolę, jaką ma pełnić ta konstrukcja na przestrzeni co najmniej kilkudziesięciu lat.

Poniżej odnośnik do zapisu spotkania. Przepraszamy za słabą jakość dźwięku.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking