Nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Updated: 02.10.2020 / Section: / pdf
baner

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do Rady Miasta Gliwice z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2020-2023.

Rada Miasta winna dokonać wyboru 3 ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach.
Wymogi wobec kandydatów oraz procedura przeprowadzania wyborów szczegółowo opisana jest na stronie bip.gliwice.eu/wybory-lawnikow.

Termin składania dokumentów upływa 12 października 2020 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Rady Miasta:

  • telefon: 32-238-54-27, 32-238-54-29,
  • e-mail: br@um.gliwice.pl.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking