Mocne wsparcie w nauce

Updated: 29.09.2020 / Section: / pdf
Dyrektor CPZiWR w Gliwicach na tle zakupionego sprzetu

Blisko 760 tys. zł pozyskało miasto na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla wychowanków gliwickich placówek wychowawczych i rodzin zastępczych. Trafi do nich 168 komputerów, 109 wielofunkcyjnych drukarek i 15 odbiorników TV.

Sprzęt oraz środki ochrony osobistej trafią do rodzin zastępczych i domów dziecka niezwłocznie. Wsparciem objęto zwłaszcza te rodziny, które mają nieco skromniejsze warunki materialne. – Profesjonalny sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem pomoże młodym ludziom w nauce. Sporo zadań domowych wymaga korzystania ze środków multimedialnych, dlatego istotne jest, aby każde dziecko miało dostęp do laptopa czy komputera. Pomoże to zniwelować różnice społeczne pomiędzy dziećmi i zapobiegnie ewentualnej stygmatyzacji – mówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W przypadku konieczności nagłego wprowadzenia nauczania zdalnego w szkole sprawny sprzęt komputerowy może być jedynym skutecznym łącznikiem pomiędzy dzieckiem a pracownikami szkoły – dodaje Julian Jasiński, dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. CPZiWR przygotowuje również miejsca kwarantanny i pokoje izolacji. Tego typu pomieszczenia przygotowane zostaną w dwóch rodzinach zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, w nowo powstającym rodzinnym domu dziecka oraz w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka nr 1 i Domu Dziecka nr 3. Będą wyposażone w meble, łóżka, materace, komody, szafy, biurka, krzesła, regały, ozonatory, termometry oraz wszystko, co niezbędne do codziennego funkcjonowania w izolacji.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Na ten cel miasto pozyskało 757 750 zł, w tym 638 631,70 zł z unijnego budżetu, a pozostałe 119 118, 30 zł to środki krajowe. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking