Rekompensata za zsyłkę

Updated: 17.09.2020 / Section: / pdf
człowiek piszący na papierze fot. Freepik

Ważna wiadomość dla osób deportowanych do ZSRR w latach 1936–1956 i tam represjonowanych! Wraz z wejściem w życie ustawy z 14 sierpnia 2020 r. pojawiła się nowa możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego za ten ciężki okres. W Gliwicach jest wiele takich osób. Pomoc w uzupełnieniu formalności zadeklarowali członkowie Stowarzyszenia Sybiraków.

Gliwickie Stowarzyszenie Sybiraków działa przy ul. Barlickiego 3 (wcześniej przy ul. Kościuszki 35). Dyżury odbywają się tam w każdy poniedziałek w godz. 13.00–17.00. Osoby będące ofiarami represji wojennych mogą umówić się na nie telefonicznie (tel. 508-190-029). Na miejscu, w ramach indywidualnego spotkania, Sybiracy pomogą przy wypełnieniu wniosku.

Przypomnijmy, że Związek Sybiraków został powołany w 1928 roku i jest to polska organizacja zrzeszająca zesłańców wgłąb Rosji. Podczas II wojny światowej i po niej – do końca lat pięćdziesiątych – odbywały się liczne deportację na Syberię, do Kazachstanu i w inne regiony ZSRR. Liczba zesłańców osiągnęła wtedy 1,35 miliona polskich obywateli. W czasach PRL-u ci, którzy doświadczyli krzywdy w stalinowskich obozach, nie mogli głośno mówić o bolesnej prawdzie, która wydarzyła się na „nieludzkiej ziemi”. O doświadczeniach Sybiraków świat dowiedział się dopiero po 1988 roku – w wolnej Polsce. Wtedy również po dłuższej przerwie, odrodził się Związek Sybiraków, a Ci którzy przetrwali zaczęli się organizować, reprezentować interesy swoich członków i dbać o uroczyste upamiętnienie ich życiorysów. Członkowie organizacji prowadzą działalność po dziś dzień, regularnie spotykając się przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.

plakat Związku Sybiraków

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking