Opieka wytchnieniowa. Dłuższy termin składania ofert!

Updated: 08.10.2020 / Section: / pdf
osoba niepełnosprawna na spacerze fot. Pexels

Do 16 października można ubiegać się o wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020–2021”.

O dofinansowanie oferty w ramach otwartego konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Szczegółowe wytyczne związane z programem oraz ogłoszeniem otwartego konkursu ofert znajdziemy pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking