„Czyste Powietrze” w Gliwicach

Updated: 21.08.2020 / Section: / pdf
mobilny punkt w parku Chopina fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

21 sierpnia, w mobilnym punkcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, między godz. 9.00 a 13.00 przy Palmiarni Miejskiej dużurowali eksperci WFOŚiGW. Przy punkcie informacyjnym pojawił się także prezydent Gliwic Adam Neumann.

Czyste powietrze to temat szczególnie bliski wszystkim mieszkańcom śląskich miast, dla mnie osobiście ma wymiar niezmiennie priorytetowy.  Dlatego w Gliwicach konsekwentnie prowadzimy szeroko zakrojone działania związane m.in. z walką ze smogiem. Jednak cel osiągniemy tylko wtedy, gdy do działań miasta przyłączą się właściciele prywatnych nieruchomości – powiedział prezydent Neumann.

Od 15 maja nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” odbywa się na prostszych zasadach! Najważniejsze zmiany to m.in. uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania  intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi; zastosowanie nowego formularza wniosku o dotację, bazującego, tam gdzie to możliwe, na oświadczeniach wnioskodawcy; integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków; powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność; skrócenie terminu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia złożone nawet do pół roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i znaleźć zakładkę „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go, korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Nadal funkcjonuje też „tradycyjny” system ubiegania się o dofinansowanie przez Portal Beneficjenta. Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl.

pracownicy funduszu podczas konsultacji
fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
prezydent Neumann z wizytą w punkcie
fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
pracownicy funduszu podczas konsultacji fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
prezydent Neumann z wizytą w punkcie fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking