Wybierz swojego radnego!

Updated: 31.07.2020 / Section: / pdf
miasto z lotu ptaka Fot. E.Paszkuta/UM Gliwice

22 listopada mieszkańcy Czechowic, Ligoty Zabrskiej, Szobiszowic i Wójtowej Wsi będą mieli kolejną okazję na wybranie swoich przedstawicieli do Rady Dzielnicy. Warto wziąć udział w wyborach!

Głos dzielnicowych radnych w dyskusji nad kierunkami rozwoju Gliwic jest bardzo ważny, ponieważ to oni najlepiej znają potrzeby swojej społeczności. Zgodnie z zapowiedziami, kierownictwo miasta cyklicznie, co kwartał spotyka się z radnymi dzielnic, by przekazać im informacje o najważniejszych tematach, nad którymi aktualnie pracują urzędnicy. Jest to też okazja do zgłaszania uwag i postulatów przekazanych przez mieszkańców.

Jeśli zachodzi potrzeba, odbywają się spotkania przedstawicieli gliwickiego samorządu z radnymi konkretnej dzielnicy – ostatnim przykładem jest spotkanie w Urzędzie Miejskim z radnymi Śródmieścia w sprawie wywozu odpadów, organizacji ogródków na Starówce i zwiększenia liczby policyjnych patroli w Śródmieściu, głównie na Starówce.

Warto zatem znać swoich dzielnicowych radnych i aktywnie uczestniczyć w ich wyborze.

Ostatnie wybory do Rad Dzielnic odbyły się w kwietniu 2019 r., wyłoniono wtedy radnych w 16 z 21 gliwickich dzielnic. 22 listopada br. odbędą się natomiast wybory do Rad w Czechowicach, Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach i Wójtowej Wsi, czyli tych dzielnicach, które nie wybrały swoich przedstawicieli w 2019 roku, a mieszkańcy złożyli wniosek o ich ponowne przeprowadzenie.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 30 lipca, gliwiccy radni powołali Miejską Komisję Wyborczą, która przeprowadzi listopadowe wybory. Przewodniczącą MKW została Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, a zastępcą przewodniczącej - Barbara Chodaczek-Sagan, naczelnik Biura Rady Miasta. W skład komisji weszli również miejscy radni: Janusz Górecki, Grażyna Walter-Łukowicz, Leszek Curyło i Łukasz Chmielewski. Zgodnie z ordynacją wyborczą zawartą w statutach dzielnic, wybory zostaną przeprowadzone w lokalach wyborczych.

Więcej informacji na temat Rad Dzielnic oraz nadchodzących wyborów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu), w dziale Samorząd, zakładka Rady Dzielnic. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking