Kurs językowy i komputerowy dla gliwiczan

Updated: 17.07.2020 / Section: / pdf
starsi ludzie przed komputerem Fot. Freepik

Trwa rekrutacja do projektu  „TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic”.

 W ramach projektu odbędą się kursy komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia zamieszkujących obszar rewitalizacyjny w  Gliwicach, zatrudnionych na umowę o pracę, agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczestnicy kursu wezmą udział w 10 spotkaniach z wybranego pakietu: Excel dla zaawansowanych lub Pakiet Microsoft Office, otrzymają materiały szkoleniowe, a na zakończenie kursu certyfikat ECDL potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Technopark prowadzi również rekrutację na egzamin z Excela dla osób powyżej 25 roku życia, które zamieszkują obszar rewitalizacyjny w  Gliwicach i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług. Egzamin zakończy się uzyskaniem certyfikatu ECDL
 
 Dokumentację rekrutacyjną można pobrać ze strony www.technopark.gliwice.pl/szkolenia lub w siedzibie Technoparku przy ul. Konarskiego 18C w pokoju 1-12 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking