Wsparcie dla żłobków

Added: 03.07.2020 / Section: / pdf
dziecko bawiące się klockami fot. domena publiczna

Kiedy maluchy są pod dobrą opieką, matki mogą spokojnie wrócić do pracy. Dla wielu rodziców najlepszym rozwiązaniem jest żłobek. Miasto Gliwice wspiera niepubliczne żłobki, przyznając im dotacje z budżetu. Dzięki temu znacząco obniżane są opłaty pobierane od rodziców.

Niepubliczne żłobki są w Gliwicach dotowane od 2013 roku. Dzięki finansowemu wsparciu miasta, rodzice dzieci uczęszczających do tych placówek płacą do 500 zł miesięcznie mniej. Pula środków przeznaczanych na ten cel co roku jest większa – w 2013 roku było to 36 tys. 874 zł, w 2014 roku – 229 tys. 122 zł, w 2015 roku – 426 tys. zł, a w 2016 roku – około 700 tys. zł, w 2017 roku – 800 tys. zł, w 2018 roku ponad 933 tys. zł, a w 2019 roku już ponad 1,5 mln zł.

Głównym celem przyznawania dotacji dla żłobków niepublicznych jest obniżenie opłat pobieranych od rodziców, ale dofinansowanie wpływa również na rozwój sieci tych placówek w naszym mieście. Obecnie w Gliwicach działa 16 żłobków niepublicznych, a 12 z nich jest są dofinansowywanych z budżetu gminy.

Wsparcie żłobków niepublicznych będzie kontynuowane – dzięki temu jeszcze więcej mieszkańców naszego miasta będzie mogło zostawić swoje dzieci pod dobrą opieką w czasie, gdy sami będą w pracy.

Do 14 lipca trwa miejski konkurs ofert dla żłobków niepublicznych. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej https://gliwice.eu/node/39723/feed-items.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking