Ruszył program „Moja Woda”. Nawet 5 tys. zł za łapanie deszczówki

Added: 02.07.2020 / Section: / pdf
schemat odzyskiwania wody fot. materiały prasowe NFOŚIGW

Od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rządowego programu „Moja Woda”. Kwotę w wysokości maksymalnie 5 tys. zł można przeznaczyć na budowę oczek wodnych bądź małych zbiorników retencyjnych na swojej posesji.

Za organizację i realizację „Mojej Wody” odpowiada Ministerstwo Klimatu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ma obowiązywać do 2024 roku. Przewidziane w nim dofinansowanie sięgać będzie do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji (poniesionych od czerwca br.), ale nie więcej niż 5 tys. zł. Środki przeznaczone będą dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. Refundowany będzie: zakup przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej; kupno podziemnych lub nadziemnych zbiorników retencyjnych; instalacji rozsączających oraz elementów do nawadniania. Dofinansowanie przysługiwać będzie też w przypadku budowy oczka wodnego.

Nabór wniosków ruszył 1 lipca. Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przyjmowane są jedynie wnioski wypełnione i przesłane do WFOŚIGW za pomocą portalu beneficjenta. Szczegóły można znaleźć na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Działa również śląska infolinia programu (tel. 32/722-77-09, e-mail mojawoda@wfosigw.katowice.pl).

Miasto Gliwice również pracuje nad podobnym, miejskim projektem adresowanym stricte do gliwiczan – „Złap deszcz”.

 – Planowaliśmy, aby wystartował od 2021 roku, jednak ostateczny zakres tego projektu, poziom dofinansowania i termin uruchomienia będzie zależał od zainteresowania programem rządowym – informuje Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking