Pomoc dla poszkodowanych przez burze

Added: 02.07.2020 / Section: / pdf
podtopienia grafika grafika: Freepik

Mieszkańcy, którzy ponieśli straty materialne w wyniku ostatnich ekstremalnych zjawisk pogodowych, mogą ubiegać się o pomoc: dotacje celowe z budżetu państwa dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe – przypomina Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Chodzi o:

  • zasiłki celowe do 6 tys. zł – podstawą do określania ich wysokości jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego poszkodowany winien się zgłosić. Szczegółowe wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sa dostępne tutaj;
  • zasiłki celowe z pomocy społecznej w kwotach do 20 tys. zł oraz powyżej tej kwoty. Pomoc ta przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym". Szczegółowe informacje dostępne są tutaj i tutaj.

(ŚUW)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking