Leśne konsultacje

Added: 01.07.2020 / Section:
las fot. Pixabay

Nadleśnictwo Brynek informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących możliwości zgłoszenia obszarów uznanych za ekosystemy referencyjne na terenie  jednostki.

Ekosystemy referencyjne to reprezentatywne przykłady istniejących na danym obszarze ekosystemów. Ich wybór jest prowadzony w oparciu o rozpoznanie walorów biologicznych. Ich ustanawianie wynika z zapisów Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej. Zgodnie ze wskaźnikiem 6.4.1. „W pierwszej  kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego”. Następstwem uznania danego obszaru za ekosystem referencyjny będzie pozostawienie go bez ingerencji, w naturalnym stanie. Uwzględnia się jedynie możliwość wykonania w nim zabiegów służących zachowaniu danego ekosystemu oraz czynności w zakresie zachowania bezpieczeństwa powszechnego. Obecnie na terenie Nadleśnictwa Brynek do ekosystemów referencyjnych, zgodnie z Decyzją nr 11/19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek z  27 grudnia 2019 r., zaliczone są lasy wokół całorocznych stref ochronnych gatunków ptaków chronionych oraz rezerwat przyrody „Segiet”.

Wnioski o uznanie dodatkowych obszarów za ekosystemy referencyjne, w formie pisemnej, na formularzu zamieszczonym poniżej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, można składać do  6 lipca 2020 r. na adres PGL LP Nadleśnictwo Brynek, Brynek ul. Grabowa 3, 42-690 Tworóg lub drogą elektroniczną na adres brynek@katowice.lasy.gov.pl . Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.  W razie ewentualnych pytań Nadleśnictwo prosi o kontakt telefoniczny z Agnieszką Drabek tel. 605-416-700.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking