Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030"

Updated: 26.06.2020 / Section: / pdf
grafika poglądowa fot. Freepik

W związku z  przyjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego  "Śląskie 2030” zapraszamy do zapoznania się z  tym strategicznym  dla naszego regionu dokumentem i zachęcamy do zgłaszania ewentualnych opinii i uwag na jego temat.

Z treścią aktualizacji Strategii można zapoznać się na stronie www.slaskie.pl  w zakładce plany rozwoju, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie rcas.slaskie.pl.

Uwagi, z dopiskiem „Konsultacje Śląskie 2030” prosimy przesyłać na adres strategia@slaskie.pl i jednocześnie do wiadomości Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach brm@um.gliwice.pl najpóźniej do 27 lipca 2020r.  na załączonym poniżej „formularzu zgłaszania uwag”.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking