Już 60 mln złotych dla przedsiębiorców. Będzie więcej

Updated: 18.06.2020 / Section: / pdf
baner

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przyjął już prawie 14 tys. wniosków składanych przez przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Dzięki temu już ponad 60 mln zł trafiło m.in. do samozatrudnionych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i stowarzyszeń.

Do 17 czerwca, w ramach Tarczy Antykryzysowej urząd pracy w Gliwicach zrealizował ponad 92% złożonych przez przedsiębiorców wniosków i wypłacił przedsiębiorcom ponad 60 milionów zł. Kwota ta ciągle wzrasta.

W ramach dostępnych form pomocy, przedsiębiorcy korzystają z:

- niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (12 425 wniosków, rozpatrzono 12 325 wniosków na łączną kwotę 57 505 712 zł),

- dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (848 wniosków, rozpatrzono 332 na łączną kwotę 955 500 zł),

- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (644 wnioski, rozpatrzono 183 wnioski na sumę 1 570 540 zł).

Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych wpłynęło do PUP w Gliwicach 13 wniosków i 8  rozpatrzono. Na ten cel przyznano przedsiębiorcom 30 438 zł.

– Przepisy dotyczące pomocy są mocno sformalizowane, a pierwsza ich wersja wymagała korekt w kolejnych ustawach. Nie bez udziału tutejszego urzędu skorygowano istotną lukę, i od 16 maja zrównano podpis profilem zaufanym z podpisem własnoręcznym, co znacząco przyspieszyło realizację. Wcześniej urząd był zmuszony prosić przedsiębiorców o dosyłanie papierowej wersji dokumentów. Trzeba dodać, że duża część wniosków zawiera błędy, które przedsiębiorcy muszą na bieżąco korygować, co dodatkowo wzbudza ich zniecierpliwienie i wydłuża realizację całości nałożonego na urząd zadania – mówi Marek Kuźniewicz, dyrektor PUP w Gliwicach. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking