Oszczędzamy energię

Added: 29.04.2011 / Section:

Koło miejskie Polskiego Klubu Ekologicznego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Ekologia w wielkim mieście”. Tym razem tematem będzie oszczędzanie energii elektrycznej oraz korzyści, jakie może to przynieść środowisku naturalnemu i nam samym.

Wykład wygłosi dr inż. Andrzej Kandyba z Politechniki Śląskiej. Omówione zostaną sposoby wytwarzania energii, obniżania rachunków za prąd w domu i pracy, efektywnego korzystania z energii i urządzeń elektrycznych. Spotkanie odbędzie się 4 maja w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6. Początek – godz. 17.00. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (al)
Informacje: Polski Klub Ekologiczny, tel. 32/231-85-91
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking