Porozmawiaj z ankieterem

Updated: 14.04.2020 / Section: / pdf
kobieta rozmawia przez telefon kobieta rozmawia przez telefon

Do 20 kwietnia 2020 roku prowadzone jest badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach - informuje Główny Urząd Statystyczny. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju  badanie realizowane jest wyłącznie telefonicznie.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w I kwartale 2020 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Do 29 maja prowadzone będą natomiast badania, w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz w drodze wywiadu telefonicznego, na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane a informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie katowice.stat.gov.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking