Ruszyła wideoinfolinia dla osób niesłyszących

Updated: 10.04.2020 / Section: / pdf
język migowy fot. Pixabay

Od początku miesiąca działa ogólnopolska wideoinfolinia dla osób niesłyszących, zapewniająca im dostęp do informacji związanych z pandemią Covid-19. Wideoinfolinia działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z dostępem do Internetu.

Osoba Głucha może połączyć się z wideoinfolinią i uzyskać, w zrozumiałym dla siebie języku, informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadkupodejrzenia, że może być zarażona.

Z wideoinfolinii, oprócz osób z wadą słuchu, korzystają też placówki służby ratownictwa medycznego. Ułatwia to przeprowadzenie wywiadów lekarskich z niesłyszącymi pacjentami i powinno przyśpieszyć ewentualną diagnozę i leczenie.

Z wideoinfolinią można się połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:

  • komunikatora Messenger, bezpośrednio ze strony https://www.facebook.com/koronawiruspjm dostępnej na Facebook’u;
  • komunikatora Skype – login: Koronawirus-Tłumacz PJM;
  • komunikatora IMO, który umożliwia połączenia z wykorzystaniem komputera: nr 609 939 546;
  • aplikacji tłumacz on-line języka migowego.

(gov.pl)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking