Korzystasz z windy? Jedź sam

Updated: 07.04.2020 / Section: / pdf
grafika, kobieta w windzie fot. Freepik, CC0

Wyjście z domu jest obecnie możliwe jedynie w określonych sytuacjach. Pamiętajmy jednak, by po opuszczeniu mieszkania zachowywać wszelkie konieczne zasady bezpieczeństwa!

Na ulicach piesi zobowiązani są do utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między sobą. Z tego obowiązku wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

W trosce o zdrowie swoje i innych powinniśmy zachowywać szczególną ostrożność także w wielu innych miejscach. Zwróćmy uwagę na  utrzymywanie zalecanych odległości w windach oraz na klatkach schodowych budynków, w których mieszkamy. Pamiętajmy, że z wind powinniśmy korzystać pojedynczo! (ml)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking