Aktywizacja zawodowa młodych ludzi

Updated: 01.04.2020 / Section: / pdf
młodzi pracownicy Fot. Pixabay

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs na projekty aktywizacji zawodowej dla niepracujących osób w wieku 15-29 lat, które przyczynią się do poprawy sytuacji zawodowej osób młodych.

W projektach mogą wziąć udział młodzi ludzie nie zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy  oraz pracujący w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Wniosek o dofinansowanie takiego projektu organizującego poradnictwo zawodowe oraz szkolenia i staże może złożyć organizacja pozarządowa lub agencja zatrudnienia, która ma siedzibę w województwie śląskim oraz w dniu złożenia wniosku od co najmniej 3 lat (w okresie ostatnich 6 lat przed tym dniem) prowadzi działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa śląskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: https://ttps://power.wup-katowice.pl.

oraz https://wupkatowice.praca.gov.pl. (mf)

 

 

 

 

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking