Jeździsz autobusem? Sprawdzaj komunikaty

Updated: 09.04.2020 / Section: / pdf
autobus Solaris fot. materiały prasowe ZTM

Zarząd Transportu Metropolitalnego przypomina, że osoby korzystające wciąż z autobusów czy tramwajów powinny sprawdzać aktualne komunikaty. W związku z rządowymi zaleceniami ZTM wprowadza bowiem na bieżąco konieczne zmiany. W okresie świątecznym zachowują ważność specjalne rozkłady jazdy, obowiązujące w Wielką Sobotę, Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny.

Zarząd Transportu Metropolitalnego, który odpowiada za organizację lokalnego transportu zbiorowego m.in. w Gliwicach, ogranicza – zgodnie z ogólnokrajowymi wytycznymi – liczbę dostępnych miejsc w pojazdach transportu zbiorowego i wprowadza na bieżąco zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. ZTM równocześnie apeluje, aby w związku z sytuacją epidemiczną maksymalnie ograniczyć korzystanie z komunikacji miejskiej, aby można było zapewnić bezpieczne warunki dla tych wszystkich osób, które muszą dojechać do pracy.

Zalecane jest sprawdzanie informacji na temat rozkładów jazdy na stronie internetowej www.metropoliaztm.pl (najpierw najlepiej zajrzeć do zakładki Komunikaty). W związku z wdrażaniem wielu korekt niestety nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na przystankach autobusowych.  Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana. Informacje o najnowszych zmianach można znaleźć na stronie ZTM, w komunikacie  o „Ograniczeniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku ze stanem epidemii“, ktory jest aktualizowany na bieżąco.

W okresie świątecznym zachowują ważność specjalne rozkłady jazdy, obowiązujące w Wielką Sobotę, Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie ZTM, w komunikacie "Komunikacja ZTM w czasie Świąt Wielkanocnych".

 

 

infgrafika ZTM

W autobusach, tramwajach i trolejbusach może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących. Zarząd Transportu Metropolitalnego prosi, aby mieszkańcy pilnie zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach liczba zajętych miejsc w pojazdach przekracza 50 proc. Informacje należy przesyłać na adres kancelaria@metropoliaztm.pl lub kontaktować się z infolinią ZTM, która pracuje przez całą dobę, siedem dni w tygodniu – bezpłatny numer tel. 800 16 30 30. Dzięki temu będzie można szybciej podjąć niezbędne decyzje, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking