#Zostanwdomu działa. Dziękujemy!

Updated: 26.03.2020 / Section: / pdf
pusta ulica Fot. ZDM w Gliwicach

Zmniejszone natężenie ruchu odnotowane w Gliwicach jest chyba najlepszą odpowiedzią na płynący zewsząd apel #zostańwdomu.

Z każdym dniem, pracownicy Centrum Sterowania Ruchem odnotowują coraz mniejszą liczbę pojazdów poruszających się po Gliwicach. Wygląda na to, że nie tylko piesi, ale także kierowcy samochodów osobowych zrezygnowali z przemieszczania.
Dla porównania zestawiliśmy dane z 4 punktów pomiaru ruchu, zlokalizowanych na terenie Gliwic, z 26 lutego i 25 marca. Z przedstawionych wykresów wynika, że natężenie ruchu w tunelu znajdującym się w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej spadło o 42%. Zmniejszoną liczbę pojazdów odnotowano także w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w ciągu ulicy Toszeckiej (o 38%), ulicy Tarnogórskiej (o 42%) a największy spadek zarejestrowano w ciągu ulicy Kujawskiej (o 59%).   (ZDM)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking