Jest pomoc dla przedsiębiorców!

Updated: 26.03.2020 / Section: / pdf
pomoc dla przedsiębiorców baner

Władze Gliwic wesprą gliwickich przedsiębiorców, których działalność ucierpiała na skutek ograniczeń związanych z epidemią. Przewidziano ulgi za czynsze i dzierżawę w lokalach należących do miasta oraz odraczanie terminów płatności podatków – lub ich umorzenia.

1. Czynsze

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z gminnych lokali użytkowych oraz innych obiektów dzierżawionych od Miasta Gliwice lub od jednostek organizacyjnych miasta, a ich działalność została zawieszona lub ograniczona z powodu epidemii mogą składać wnioski o ulgi.

Ulgi te polegać będą m.in. na:

  • umarzaniu i obniżaniu czynszów dzierżawnych proporcjonalnie do okresu, w którym nie było możliwości prowadzenia działalności,
  • odraczaniu płatności czynszów lub na rozkładaniu ich na raty

Kwestia będzie załatwiana indywidualnie na wniosek przedsiębiorcy.

Pisma (e-maile) w tej sprawie należy przesłać elektronicznie na adres określonego wydziału Urzędu Miejskiego lub jednostki (ZGM, TBS-y, MZUK, szkoły itd.), które reprezentują Prezydenta Miasta w umowie z przedsiębiorcą.

Kontakt telefoniczny z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej – tel. 32/239-11-19

Kontakt telefoniczny z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32/338-64-05

Warunkiem umorzenia należności będzie udokumentowanie przez wnioskodawcę wstrzymania prowadzenia działalności w wynajmowanym lokalu/budynku.

2. Podatek od nieruchomości

Miasto będzie udzielało wsparcia przedsiębiorcom, na ich indywidualne wnioski o umorzenie zaległości podatkowych lub odraczanie terminów płatności podatków (w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej). Umożliwi to elastyczne stosowanie wsparcia w różnym zakresie dla poszczególnych przedsiębiorców, w zależności od stopnia ich trudności finansowych oraz czasu ich trwania.

W tej sprawie konieczny jest kontakt z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach (e-mail: po@um.gliwice.pl, tel. 32/239-11-07, 32/239-13-07).

3. Prezydent Gliwic podjął również decyzję o czasowym zawieszeniu niektórych czynności, które wiążą się z dochodzeniem podatku od nieruchomości. W związku z tym nie będą czasowo wysyłane upomnienia z tytułu zaległości podatkowych oraz nie będą kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze dotyczące tych zaległości. Prowadzone przez Miasto Gliwice egzekucje administracyjne należności pieniężnych zostają czasowo ograniczone.

(UM)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie obowiązującego unijnego prawa miasto udzielając ulg w opłatach i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych musi przeprowadzić badanie wystąpienia tak zwanej pomocy publicznej. Procedura ta niepotrzebnie w obecnej kryzysowej sytuacji wydłuża i komplikuje załatwienie sprawy. Miasto zwróciło się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Komisja Europejska zapowiadała rezygnację z tej procedury w przypadku strat powstałych na skutek COVID-19. Konieczne jest uzgodnienie w tej sprawie między Komisją Europejską a Rządem RP.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking