KOMUNIKAT UM: ograniczenia w dostępie interesantów

Added: 03.07.2020 / Section:
nie przychodz do UM, zostań w domu

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w województwie śląskim (liczbą osób u których stwierdzono zakażenie wirusem  SARS-CoV-2), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, nadal  utrzymany zostaje ograniczony system obsługi mieszkańców przez Urząd Miejski.

15 czerwca została wznowiona obsługa klientów w Punkcie Paszportowym  w budynku Urzędu Miasta w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (parter). Złożenie wniosku lub odbiór paszportu będą możliwe wyłącznie po umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 32/238-56-78. Decyzja zapadła na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 964) – od 1 czerwca 2020 r. do odwołania wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, obejmujące m.in. zasady obsługi klientów w sprawach paszportowych.

Do budynków Urzędu Miejskiego będą wpuszczane wyłącznie osoby, załatwiające sprawy wymagające bezwzględnie osobistego stawiennictwa.  Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne ustalenie konkretnego terminu. UWAGA! Prosimy by przychodziła wyłącznie osoba załatwiająca sprawę. Prosimy o nieprzychodzenie z dziećmi!

 • Poniżej znajduje się wykaz najczęściej załatwianych spraw  i numery telefonów do odpowiednich wydziałów i jednostek.
 • Zmieniła się tymczasowa organizacja obsługi klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach:
  • Formalności związane z rejestracją zgonu załatwiane będą na nowym stanowisku obsługiwanym przez wejście od ul. Zwycięstwa (po lewej stronie od głównego wejścia).
  • Wydawanie odpisu z akt stanu cywilnego odbywać się będzie bez zmian, na wniosek przesłany pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub wrzucony do skrzynki znajdującej się przy drzwiach od ul. Wyszyńskiego (w godzinach pracy UM). Odpis wysyłany jest pocztą na adres korespondencyjny.
  • Formalności związane z rejestracją dziecka odbywać się będą przede wszystkim elektronicznie przez epuap, a w przypadku gdy niezbędne jest osobiste stawiennictwo (uznanie dziecka) konieczne będzie wcześniejsze umówienie wizyty przez telefon (32/238-54-54; 32/239-12-80).
  • Sprawy związane z zawarciem związku małżeńskiego cywilnego/wyznaniowego załatwiane są po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu konkretnego terminu (nr tel 32/238-54-54).
  •  Informacja dla zawierających małżeństwo w USC w Gliwicach.
   Od 6.06.br. w ceremonii ślubnej w gliwickim ratuszu oprócz zawierających małżeństwo i świadków udział może wziąć 10 osób. Wchodząc do ratusza należy nałożyć maseczki i zdezynfekować ręce. Prosimy o wstrzymanie się z wejściem do ratusza, do momentu opuszczenia budynku przez uczestników poprzedniej ceremonii ( nie  ma możliwości  oczekiwania w holu). Sala toastów pozostaje nieczynna.

 • W Biurze Podawczym (wejście od ul. Wyszyńskiego)można złożyć korespondencję, sugerujemy jednak przesyłanie jej pocztą.
 • Klienci pozostałych wydziałów Urzędu, umówieni telefonicznie, powinni kierować się do bocznego wejścia od ul. Zwycięstwa.
 • Wyłączona zostaje możliwość internetowej rezerwacji kolejki w sprawach obsługiwanych przez Wydział Komunikacji.
 • Wymagane wpłaty można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego zgodnie z wykazem  zamieszczonym pod adresem https://bip.gliwice.eu/strona=10116 lub w placówkach Banku Śląskiego.

UWAGA! Wprowadzone zmiany w organizacji pracy Urzędu mogą wydłużyć czas załatwiania spraw. Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

 

INFORMACJE WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK O SPOSOBIE ZAŁATWIANIA SPRAW, WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

Informacja ogólna: 32 239-11-65

 

WYDZIAŁ ZDROWIA

Informacja dotycząca wydawania Kart Dużej Rodziny, „Rodzina 3+” oraz Karty Seniora

W związku ze stanem epidemii i ograniczeniami w dostępie interesantów do budynku Urzędu Miejskiego informujemy, że wnioski (wraz z załącznikami) o wydanie Karty Seniora, Karty „Rodzina 3+” oraz Karty Dużej Rodziny można składać pocztą tradycyjną lub do pojemnika na korespondencję znajdującego się w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego.
Formularze wniosków wraz z wykazem załączników które należy dołączyć są zamieszczone na stronie:

Od 27 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim będzie można odebrać  Karty Dużej Rodziny, Karty „Rodzina 3+” oraz Karty Seniora, zgodnie z poniższą procedurą:

1.    Karta Seniora oraz Karta „Rodzina 3+”
Po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku należy skontaktować telefonicznie z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów – nr 32 239-11-09 lub 32 238 54 37 w celu ustalenia terminu (daty i godziny) odbioru Kart.

2.    Karta Dużej Rodziny
O możliwości odbioru Karty Dużej Rodziny wnioskodawca zostaje poinformowany sms-em wysłanym na numer telefonu komórkowego wskazany we wniosku. Po otrzymaniu sms-a należy skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów – nr 32 239-11-09 lub 32 238 54 37 w celu ustalenia terminu (daty i godziny) odbioru Kart.

Karty powinien odebrać wnioskodawca. W przypadku odbioru przez inną osobę wymagane jest pisemne upoważnienie udzielone przez wnioskodawcę. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pełnomocnictwo podlega opłacie w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nr rachunku : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 ING BSK S.A. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Potwierdzenie dokonania opłaty dołącza się do pełnomocnictwa, które należy okazać w momencie odbioru Kart.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

23 czerwca przywrócona została w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach możliwość osobistego załatwienia spraw w zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy / pfilu kandydata na keirowcę (PKK). Konieczna telefoniczna rezerwacja wizyty!

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą nowelizacją tzw. ustawy o COVID-19 z 31 marca 2020 roku dokumenty komunikacyjne zachowują ważność do 31 grudnia br.! Więcej informacji TUTAJ.

Celem załatwienia sprawy osobiście w Urzędzie wymagane jest:

1. Wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie

 • rejestracja pojazdów, ul. Zwycięstwa 21, (32) 238-54-96, (32) 238-54-85
 • rejestracja pojazdów, ul. Jasna 31a/  tylko firmy, (32) 338 64 58
 • prawa jazdy/PKK, ul. Zwycięstwa 21, (32) 239-11-81, (32) 238-56-52

2. Skompletowanie wymaganych dokumentów z zakresu załatwianej sprawy:  

 • wypełnieniony wniosek,
 • wymagane załaczniki
 • potwierdzenie dokonania koniecznych opłat (kasy um są nieczynne)!

Niezbędne druki można pobrać pod adresem : https://bip.gliwice.eu/strona=51 oraz w wejściu głównym do Urzędu.

Z uwagi na limitowany czas obsługi klienta oraz brak możliwości wniesienia opłaty na terenie urzędu, proszę przychodzić na umówioną wizytę z wymaganymi dokumentami – brak wymaganych dokumentów spowoduje odmowę załatwienia sprawy.

3. Zgłoszenie się 5 minut wcześniej przed umówioną wizytą/ ul. Zwycięstwa 21 wejście boczne przy bankomacie
4. Wejście na salę obsługi będzie możliwe w maseczce, rękawiczkach i z własnym długopisem bez osób towarzyszących i dzieci (w przypadku wielu wnioskodawców prosimy skorzystanie z formy pełnomocnictwa)

Proponujemy Państwu również inne możliwe ścieżki kontaktu i dostarczania dokumentacji do załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach:

 • za pośrednictwem platformy e PUAP – informacja na ten temat umieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce e-Administracja,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • korzystając ze skrzynki podawczej – URNA „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI” przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. Wyszyńskiego w godzinach pracy Urzędu,

Godziny pracy Urzędu Miejskiego

 • poniedziałek - środa: 8:00 - 16:00
 • czwartek: 8:00 - 17:00
 • piątek: 8:00 - 15:00

Kontakt telefoniczny z Wydziałem Komunikacji:

w sprawie rejestracji pojazdów:

 • ul. Zwycięstwa 21, (32) 239-13-29, (32) 238-54-03, (32) 238-56-90, (32) 238-54-92, (32) 239-11-79, (32) 239-12-10
 • ul. Jasna 31A,  (32) 338-64-57,  (32) 338-64-58, (32) 338-64-59  tylko FIRMY

W sprawie prawa jazdy: (32)239-11-96, (32) 239-11-81, (32)238-56-53, (32)238-54-70

 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 • W sprawach bardzo pilnych, w których jest wymagana obecność interesanta, prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia z urzędnikiem terminu i godziny wizyty w UM:
 • Odbiór dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36, (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03
 • Zgłoszenie odnalezienia dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36,
 • Sprawy meldunkowe - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03
 • Zgłoszenie meldunkowe cudzoziemców - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03
 • Wymeldowanie i zameldowanie decyzją administracyjną - nr telefonów: (32) 239-12-58, (32) 239-11-39, (32) 239-11-69,
 • Udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych - nr telefonów: (32) 239-11-31, (32) 238-54-36,
 • Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy - nr telefonów: (32) 239-11-47, (32) 239-11-68,
 • Wniosek o utworzenie stowarzyszenia zwykłego - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Wniosek o utworzenie uczniowskiego klubu sportowego - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Potwierdzenie rent zagranicznych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Przyjmowanie wniosków o nadanie nr PESEL dla cudzoziemca - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • W sprawach kwalifikacji wojskowej - nr telefonu: (32) 239-12-79.

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 2020 R.

Sprawy, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl - opis usług na stronie internetowej BIP UM Gliwice: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,16

 •     Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 •     Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 •     Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
 •     Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 •     Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu,
 •     Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną,
 •     Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
 •     Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
 •     Wpis do rejestru wyborców,
 •     Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
 •     Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
 • Sprawy związane z ustaleniem podatku od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-11-92, (32) 239-11-98, (32) 238-54-57, (32) 238-54-98.
 • Sprawy związane podatkiem od nieruchomości osób prawnych, podatkiem od środków transportowych: (32) 238-56-60, (32) 238-56-40
 • Sprawy związane z uzyskaniem zaświadczenia z zakresu podatków : (32) 238-55-91, (32) 239-12-99.
 •  Sprawy związane z ustalaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 238-54-47.
 • Sprawy związane z rozliczaniem wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych : podatek od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-12-20, (32) 239-12-55, (32) 238-54-71:opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 239-11-21, (32) 238-55-38; podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości osób prawnych (32) 239-13-06, (32) 239-12-24.
 • Sprawy związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: (32) 239-11-07.

Wszystkie formularze podatkowe i opisy usług są dostępne na stronie internetowej urzędu (https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

 
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat Zarządzania Nieruchomościami

 • Dzierżawy nieruchomości gminnych, trwały zarząd nieruchomości gminnych, czasowe zajęcie nieruchomości gminnych w związku z realizacją inwestycji liniowych : tel. (32) 338-64-35, (32) 338-64-36, (32) 338-64-34, (32) 338-64-33, (32) 338-64-32, (32) 338-64-31, (32) 338-64-30.

Referat Skarbu Państwa

 • Dzierżawy i najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: tel. (32) 338-64-25, (32) 338-64-25, (32) 338-64-24, (32) 338-64-19, (32) 338-64-23.

Referat Zbywania Nieruchomości

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości gminnych, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego: tel. (32) 338-64-21, (32) 338-64-22, (32) 338-64-10, (32) 338-64-11, (32) 338-64-12, (32) 338-64-18, (32) 338-64-08.

Referat Środków Trwałych: (32) 338-64-16

Zespół ds. Nabywania i Obciążania Nieruchomości Ograniczonymi Prawami.

 • Nabycia i zamiany nieruchomości, wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz przeciwpowodziowych: (32) 338-64-15.
 • Służebności gruntowe przejścia i przejazdu, służebności przesytu, (na rzecz przedsiębiorców przesyłowych i na rzecz miasta Gliwice), zasiedzenie służebności, użytkowanie, ,zniesienie współwłasności,  pierwokupy nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta zamiany nieruchomości:  (32) 338-64-14.

Referat obsługi finansowej

Rozliczanie należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej, zwrot nadpłat: tel. (32) 338-64-17

Windykacja należności: (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20,

Komunalizacja, rodzinne ogrody działkowe (zgoda na wycinkę drzew), regulacje stanów prawnych nieruchomości: (32) 338-64-29

Ogólna informacja  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: (32) 338-64-05, (32) 338-64-06

 
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Kontakt pod adresem e-mail: sr@um.gliwice.pl lub telefonicznie pod numerem(32) 238-54-45.

 Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo zawieszamy oględziny w sprawach związanych z wycinką drzew i krzewów, co spowoduje późniejsze uzyskanie decyzji, a także kontrole dotyczące zmiany systemu ogrzewania, co w konsekwencji spowoduje wypłatę dotacji w innym terminie.

 • Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny: (32) 238-54-82,  (32) 239-13-32.
 • Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE): (32) 238-54-60
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew: (32) 239-12-86, (32) 238-55-16, (32)239-11-75.
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców: (32) 238-56-79
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: (32) 238-55-32
 • Sprawy z zakresu geologii: (32)238-56-79
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d: (32) 238-54-60
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: (32) 238-54-60
 • Rejestracja łodzi/pontonu do celów wędkarskich oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego: (32) 238-54-45
 • Odpady przemysłowe, azbest: (32) 239-13-00
 • Ochrona powietrza: (32) 239-12-78,
 • Pozwolenia zintegrowane: (32) 238-54-20
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne: (32) 239-12-78
 • Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych: (32) 239-12-86
 • Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków: (32) 238-56-79
 • Wydawanie zaświadczeń o lasach: (32) 238-54-60
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie: (32) 238-55-32
 
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 • Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz wypisy i wyrysy z MPZP można otrzymać w formie elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Wniosek o wydanie powyższych dokumentów można złożyć elektronicznie za pomocą platform SEKAP lub ePUAP. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który można założyć również przez internet (instrukcja pod linkiem: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany).
 • Wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: pp@um.gliwice.pl.
 • Informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można pozyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (msip.gliwice.eu), poprzez:
  • PORTAL PLANISTYCZNY (część opisowa) - sprawdzanie przeznaczenia terenu w MPZP aktualnym na dany dzień,
  • GEOPORTAL PLANISTYCZNY (część mapowa) - informacje o obiektach wyświetlanych na mapie oraz  zgłaszanie wniosków do MPZP i tworzenie załączników mapowych do wniosków.

Narzędzia pomocy: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/pomoc.html
Filmy instruktażowe: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/filmy-instruktazowy.html

 • Wyrysy, wypisy, zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informacje ogólne z zakresu działania wydziału Planowania Przestrzennego: (32) 338-65-02

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Kontakt z wydziałem pod adresem e-mail: ge@um.gliwice.pl lub telefonicznie pod numerem (32) 239-12-47 - ogólna informacja z zakresu geodezji.

 • Dokumenty i dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego takie jak: wypisy z rejestrów, wyrysy, pliki baz danych, mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna i inne, można pozyskać za pośrednictwem: Internetowego sklepu geodezyjnego – informacja pod nr tel. (32) 239-12-82
 • Podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości i opłata adiacencka. Informacja telefoniczna w zakresie ww. spraw dostępna jest pod numerami telefonów: (32) 239-12-65, (32) 239-13-23, (32) 239-12-51, (32) 238-55-31.

Wszystkie informacje dotyczące procedur oraz druki wniosków/ zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,62

 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, tel. (32) 238-54-51,
 • Ustalanie numerów porządkowych, tel. (32) 238-55-33
 • Wydawanie zaświadczeń z ewidencji gruntów i budynków, tel. (32) 238-54-51

Opis usług i wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,59

 

WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

 • Odbiór odpadów komunalnych i współpraca z firmą Remondis:  (32)238-54-22,  (32)239-13-25.
 • Infrastruktura rowerowa oraz ciągi piesze poza pasem drogowym: .(32)239-11-13,   (32) 239-11-32.
 • Oświetlenie uliczne w mieście: (32) 238-54-23.
 • Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną: (32) 238-56-41
 • Transport publiczny: tel. (32) 238-54-26.
 • Utrzymanie czystości w mieście (kosze, przystanki, dzikie wysypiska: tel. (32) 238-54-25.
 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. (32) 239-11-58.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA WODAMI
 • Zgłoszenia awarii kanalizacji deszczowej, pompowni, rowów i potoków, a także rozlewisk/zalewisk, braków elementów sieci (tj. wpusty deszczowe, pokrywy studni):  (32) 238-54-86, (32) 239-11-14.
 • Wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień projektowych: (32) 239-11-17.

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 •  Informacje ogólne oraz  dotyczące obsługi inwestora: (32) 238-54-64;  (32) 239-12-37.

 • Sprawy załatwiane w wydziale Architektury i Budownictwa:  Wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę; Zgłoszenia budowy obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę; Zgłoszenia rozbiórek obiektów budowlanych; Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; Rejestracja dzienników budów; Wydawanie zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali: (32) 239-13-37; (32) 239-12-81; (32) 239-12-34; (32) 239-12-90; (32) 238-55-12; (32) 239-13-28; (32) 239-12-64;  (32) 239-12-98;  (32) 239-11-66;  (32) 239-13-12.
 • Udzielenie informacji z zakresu informacji publicznej i z zakresu kwerendy archiwalnej: (32) 238-54-01.
 • Udzielanie informacji z zakresu ochrony konserwatorskiej: (32) 238-55-01; (32) 238-54-64.
 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych: (32) 239-12-87; (32) 239-11-30; (32) 239-11-66.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W związku ze stanem epidemii Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wprowadził ograniczenia w dostępie interesantów.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należy kierować za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego - forma pisemna,
 • kontaktu telefonicznego (podany poniżej),
 •  poczty elektronicznej.

Należy kontaktować się z pracownikami merytorycznymi poszczególnych Działów pod następujące numery telefonów:

Dział Sprzedaży: (32) 338-39-51

Dział Wspólnot Mieszkaniowych: (32) 338-39-68

Dział Lokali Komunalnych: (32) 338-39 -65

Sekretariat: (32) 239-11-19

Korespondencję elektroniczną należy przesyłać pod adres: zgm@zgm.gliwice.eu

 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko do obsługi spraw wymagających bezwzględnie osobistego stawiennictwa zostało uruchomione w siedzibie Ośrodka, przy ul. Górnych Wałów 9. Obsługa jest prowadzona: w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00 oraz w czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00. Przy stanowisku interesanci będą obsługiwani pojedynczo.

W godzinach urzędowania OPS istnieje możliwość wrzucenia, korespondencji dotyczącej spraw realizowanych przez Ośrodek, w zaklejonej kopercie do pojemnika umieszczonego w wejściu głównym do siedziby przy ul. Górnych Wałów 9 oraz przy ul. Dziewanny 2.

We wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie (32 335-96-00) lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: ops@ops.gliwice.eu. Więcej informacji na stronie opsgliwice.pl.


PORADNIK ANTYKRYZYSOWY

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking