Studia dualne to przyszłość!

Updated: 03.03.2020 / Section: / pdf
Konferencja Edual aula studenci Fot. archiwum UM Gliwice

Studia dualne to nowoczesny model kształcenia łączący tradycyjne zajęcia akademickie z pracą zawodową, dzięki czemu ich absolwenci lepiej radzą sobie na rynku pracy. Politechnika Śląska, pionier kształcenia dualnego w Polsce, cyklicznie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi ośrodkami akademickimi, w ramach kolejnych edycji konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Miasto Gliwice po raz kolejny było partnerem tego wydarzenia.

2 marca przedstawiciele środowisk akademickich, biznesu, władz samorządowych i centralnych dyskutowali na Politechnice Śląskiej o najbardziej optymalnym modelu i formach kształcenia studentów. Swoje spostrzeżenia przedstawiali również młodzi adepci kształcenia dualnego - w bieżącym roku akademickim taki program kształcenia jest prowadzony na pięciu kierunkach PŚ (mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, logistyka, transport kolejowy, mechatronika).

W uroczystej inauguracji IV edycji konferencji EDUAL udział wzięli m.in.: Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Anna Budzanowska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykład specjalny wygłosił Sebastian Kawa, piętnastokrotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych.

Poprzednie trzy edycje konferencji dotyczyły modeli kształcenia dualnego, dyskutowaliśmy w gronie specjalistów z różnych krajów i różnych uczelni, jak to kształcenie zorganizować. Ta edycja poświęcona jest już wnioskom płynącym z czterech lat prowadzenia programu na Politechnice Śląskiej. Przygotowujemy się do wypuszczenia pierwszych absolwentów studiów dualnych – mówił JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk podczas uroczystej inauguracji konferencji.

Dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przypomniał o współpracy Strefy z uczelnią w zakresie kształcenia dualnego. – Pierwsze studia dualne zorganizowano kilka lat temu na Politechnice Śląskiej wspólnie z KSSE. Dzisiaj to jest standard, mamy m.in. Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. Od tego roku startujemy również z prestiżowym projektem MBA wspólnie z Politechniką Śląską. Zdajemy sobie sprawę, jak dzisiaj bardzo ważna jest wykwalifikowana kadra.

Miasto również kładzie nacisk na kształcenie zawodowe, wspiera system dualny poprzez klasy patronackie w szkołach średnich, realizuje również wspólnie z Politechniką Śląską projekty edukacyjne, pozwalające uczniom rozwijać zainteresowania, uczestniczyć w pokazach naukowych czy laboratoryjnych. – Zależy nam, by nasi uczniowie i absolwenci byli wyposażeni w wiedzę teoretyczną, ale też byli przygotowani do praktycznego wykonywania zawodu. Nasze działania skupione są na współpracy samorządu, biznesu i nauki, która jest kluczowa dla rozwoju gospodarki i dla samorządu – mówiła podczas konferencji Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL. „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0” została zorganizowana przez Politechnikę Śląską wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzeniu towarzyszyły Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Dwudziesta druga odsłona wydarzenia przyciągnęła tłumy studentów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniów szkół średnich podejmujących decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. (mf)

 

Ewa Weber na konferencji
Fot. archiwum UM Gliwice
robot
Fot. archiwum UM Gliwice
targi. Dwóch ludzi przy maszynie
Fot. archiwum UM Gliwice
ludzie na targach
Fot. archiwum Politechniki Ślaskiej
targi, dwoje ludzi rozmawia
Fot. archiwum Politechniki Ślaskiej
konfernecja
Fot. archiwum Politechniki Ślaskiej
szybowiec
Fot. archiwum Politechniki Ślaskiej
Ewa Weber na konferencji Fot. archiwum UM Gliwice
robot Fot. archiwum UM Gliwice
targi. Dwóch ludzi przy maszynie Fot. archiwum UM Gliwice
ludzie na targach Fot. archiwum Politechniki Ślaskiej
targi, dwoje ludzi rozmawia Fot. archiwum Politechniki Ślaskiej
konfernecja Fot. archiwum Politechniki Ślaskiej
szybowiec Fot. archiwum Politechniki Ślaskiej

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking