Dziś Światowy Dzień NGO

Updated: 27.02.2020 / Section: / pdf
grupa szczesliwych i roznorodnych wolontariuszy fot. Rawpixel

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. W Gliwicach działa kilkaset zarejestrowanych organizacji pozarządowych.

Zajmują się między innymi pomocą społeczną; kulturą, sztuką, dziedzictwem; mniejszościami narodowymi, wyznaniowymi i etnicznymi; edukacją i wychowaniem; rozwojem nauki, zainteresowań i hobby; promocją zdrowia; technologiami i społeczeństwem informacyjnym; działalnością na rzecz niepełnosprawnych; sportem i rekreacją.

W mieście funkcjonują także zespoły branżowe oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Wszechstronnego wsparcia wszystkim organizacjom i mieszkańcom miasta zainteresowanym działalnością społeczną bezpłatnie udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 1 (e-mail: gcop@gcop.gliwice.pl, tel.: 32 232 04 77). W strukturach GCOP-u działają filie tematyczne.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking