Pomaga w walce

Added: 10.11.2020 / Section: / pdf
uzależnienie fot. Freepik

To działający przy Poradni Zdrowia „MEDYK” (ul. Kozielska 16) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny gliwickiego Stowarzyszenia „Rozwój”. Niesie bezpłatną pomoc terapeutyczną wszystkim osobom zaniepokojonym swoim sposobem korzystania ze środków psychoaktywnych, m.in. alkoholu i narkotyków. Pomaga także uzależnionym i ich rodzinom. W warunkach epidemii sesje psychoterapii i konsultacje dla dorosłych, dzieci i młodzieży udzielane są telefonicznie.

Psychoterapeutki – mgr Marzena Rębisz i mgr Edyta Laskowska-Pyzik – dyżurują pod nr tel. 797-318-241. Niosą zainteresowanym potrzebne wsparcie, także w ramach ewentualnej dalszej specjalistycznej terapii w regionalnych Ośrodkach Psychoterapii Uzależnień lub Poradni Zdrowia Psychicznego. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking