Pomagają w walce z narkotykami

Updated: 12.02.2020 / Section: / pdf
uzależnienie fot. Freepik

Do końca roku przy Poradni Zdrowia „MEDYK” (ul. Kozielska 16) działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny gliwickiego Stowarzyszenia „Rozwój”, oferujący bezpłatną pomoc zarówno dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, dopalaczy i środków psychoaktywnych, jak i ich rodzin. Z sesji psychoterapii i konsultacji mogą skorzystać dorośli, dzieci oraz młodzież.

Terminy konsultacji są ustalane telefonicznie (797-318-241). Spotkania odbywają się w czwartki (w godz. od 15.30 do 19.30) i soboty (od 9.00 do 13.00). Istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji. Warto wiedzieć, że psychoterapeutki – mgr Marzena Rębisz i mgr Edyta Laskowska-Pyzik – niosą zainteresowanym potrzebne wsparcie, ustalając także miejsce i termin wizyt w ramach ewentualnej dalszej specjalistycznej terapii w regionalnych Ośrodkach Psychoterapii Uzależnień lub Poradni Zdrowia Psychicznego. 

Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking