Decyzje z dostawą do domu

Added: 12.02.2021 / Section:
dostarczanie decyzji podatkowych fot. Freepik

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych. Od drugiego weekendu lutego mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny lub leśny będą otrzymywać decyzje o wysokości opłat na ten rok.

Wszystkie decyzje ustalające wysokość należności na 2021 rok są już przygotowane i gotowe do rozniesienia. Ich doręczanie mieszkańcom rozpocznie się 12 lutego. Termin wpłaty pierwszej raty podatków upływa 15 marca – i dla wielu gliwiczan będzie to jedyny zobowiązujący deadline. Jeżeli bowiem kwota podatku nie przekracza 100 zł, to podatek płaci się jednorazowo właśnie w terminie pierwszej raty.

Decyzje otrzymają wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, swój egzemplarz decyzji dostaje każdy ze współwłaścicieli. Należy pamiętać, że wskazany w niej podatek jest ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich.

Wszystkie decyzje podatkowe będą doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Pracownicy magistratu nie są uprawnieni do pobierania należności podatkowych.

W przypadku nieobecności adresata, pracownicy będą kilkukrotnie podejmowali próby, aby skutecznie doręczyć decyzje (ze względu na stan epidemii wyłączono możliwość awizowania przesyłek i ich odbioru w Urzędzie Miejskim).

Decyzje będą zawierały indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem, na poczcie lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu Miejskiego, realizowanych w placówkach ING Banku Śląskiego (ul. Zwycięstwa 52 i Cichociemnych 18), nie są pobierane dodatkowe prowizje. Płatności z tytułu podatków mogą być także realizowane poprzez profil zaufany z wykorzystaniem Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej GEPAR (szczegóły na stronie gepar.gliwice.eu).

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim nie jest możliwe dokonywanie wpłat podatkowych!

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking