Segregacja obowiązkowa. O czym pamiętać?

Updated: 07.01.2020 / Section: / pdf
segregowanie śmieci fot. poglądowe: Freepik

Od 1 stycznia wszyscy mieszkańcy Gliwic – bez wyjątku – są zobowiązani segregować śmieci. To następstwo zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sankcją za unikanie segregacji będzie naliczenie 4-krotnie wyższej stawki za odpady.

Właściciele nieruchomości dotychczas deklarujący brak segregacji śmieci są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji uwzględniających realizację tego obowiązku. Zachęcamy do przejścia na segregację jak najszybciej – przypomina Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Należy pamiętać, że w przypadku niedopełnienia przez mieszkańców danej nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca śmieci przejmie je jako niesegregowane i poinformuje o tym fakcie Prezydenta Miasta Gliwice. Będzie to podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego i naliczenia w decyzji tzw. opłaty podwyższonej. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr IX/162/2019 z 10 października 2019 r. opłata taka stanowi czterokrotność stawek podstawowych.

Wszelkich informacji w tym zakresie – w tym pomoc w wypełnieniu deklaracji – można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat UM przy ul. Zwycięstwa 21, pok. 439 i 440 (tel. 32/238-54-47 – osoby fizyczne, 32/238-54-46 – wspólnoty oraz spółdzielnie).

(PO)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking