Ponad 11,5 mln zł na południową obwodnicę Gliwic

Updated: 10.12.2019 / Section: / pdf
południowa obwodnica Gliwic fot. Mosquidron

Ponad 7,8 mln zł w transzy na 2019 rok i niemal 3,8 mln zł w transzy na 2020 rok  pozyskał dla gliwickiego samorządu Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanej z budową odcinka obwodnicy południowej od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej. Umowę w tej sprawie podpisali 10 grudnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach p.o. prezydenta Gliwic Janusz Moszyński i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

To kolejny, bardzo ważny etap w kierunku sfinalizowania budowy całej tzw. południowo-zachodniej obwodnicy Gliwic, która pozwoli  odciążyć układ komunikacyjny dzielnic okalających miasto i usprawni w przyszłości dojazd mieszkańców Trynku, Sikornika czy Sośnicy do strefy ekonomicznej – podkreśla Janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic.

Przypomnijmy, że wniosek o wielomilionowe dofinansowanie budowy obwodnicy południowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został złożony przez gliwicki ZDM w kwietniu br. Dodatkowe środki z budżetu państwa mogły pozyskać inwestycje posiadające prawomocne decyzje budowlane lub przygotowany tzw. program funkcjonalno-użytkowy pozwalający na ogłoszenie przetargu w trybie „projektuj – buduj”. Każda z gmin mogła złożyć po jednym wniosku na budowę lub przebudowę drogi gminnej oraz w tym samym zakresie na drogę powiatową.

W rozdaniu jesiennym, na podstawie wniosków złożonych na wiosnę AD 2019, Gliwicom udało się pozyskać dofinansowanie na inwestycje związane z budową ul. Kozłowskiej (droga gminna; umowę w tej sprawie podpisano w Katowicach na początku listopada) oraz na budowę obwodnicy południowej (droga powiatowa), której wykonawcą jest konsorcjum firm Eurovia Polska – PRUiM Gliwice. Roboty związane z tym przedsięwzięciem dotyczą łącznika od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej – w śladzie ul. Okrężnej. Przewidywane zakończenie prac (zgodnie z umową podpisaną w marcu br.) powinno nastąpić w listopadzie 2020 roku. Koszt całej inwestycji to ok. 54,6 mln zł.

 

podpisanie umowy na dofinansowanie budowy południowej obwodnicy Gliwic
fot. UM Gliwice
prezentacja umowy na dofinansowanie budowy południowej obwodnicy Gliwic
fot. UM Gliwice
podpisanie umowy na dofinansowanie budowy południowej obwodnicy Gliwic fot. UM Gliwice
prezentacja umowy na dofinansowanie budowy południowej obwodnicy Gliwic fot. UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking